Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2018/2019
Celoživotní vzdělávání
Bakalářský program CŽV Právní specializace

Obor CŽV Mezinárodněprávní obchodní studia

1. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BO106K Odborná jazyková průprava I - angličtina H. KallusŠ. Bilová, H. Kallus k 0/10/03 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ101Zk Právní nauka J. HarvánekJ. Harvánek, L. Hlouch, R. Polčák, T. Smejkalová, T. Sobek, M. Škop zk 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ102Zk Úvod do státovědy K. ŠimáčkováJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ105Zk Evropská unie F. KřepelkaF. Křepelka, I. Rohová, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ106K Základy akademického psaní T. MachalováT. Machalová k 4/01 !obor(PR) && !program(N-VS)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. ČernochR. Černoch, P. Salák zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)

2.semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BO205Zk Odborná jazyková průprava II - angličtina H. KallusŠ. Bilová, H. Kallus zk 0/10/05 (BO106K || CBO106K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře J. SvatoňJ. Benák, J. Filip, Z. Koudelka, J. Svatoň, R. Zbíral zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I K. RonovskáL. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, J. Handlar, M. Hrdlička, J. Hurdík, K. Ronovská k 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ209K Právní informatika J. HaraštaJ. Harašta, J. Míšek, M. Myška k 0/8/04 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ210Zk Základy správního práva P. PrůchaP. Havlan, D. Hejč, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček zk 16/08 !obor(PR) && !program(N-VS)

POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)

3. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BO305K Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého K. DrličkováK. Drličková k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ304Zk Občanské právo hmotné pro bakaláře II K. RonovskáL. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, J. Handlar, M. Hrdlička, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 (BZ208K || CBZ208K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ305Zk Základy civilního procesu E. DobrovolnáE. Dobrovolná, P. Lavický, J. Stavinohová zk 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, J. Schweigl, D. Šramková zk 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, Z. Houdek, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, M. Příkazská, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů N. RozehnalováN. Rozehnalová, T. Kyselovská, K. Drličková, I. Rohová k 12/03 !CBB302K && !obor(PR) && !program(N-VS)

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BO405K Mezinárodní obchodní transakce I J. ValdhansJ. Valdhans k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BO407Zk Mezinárodní ekonomické právo N. RozehnalováK. Drličková, T. Kyselovská, N. Rozehnalová, J. Valdhans zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I J. ProvazníkE. Brucknerová, D. Čep, J. Fenyk, M. Fryšták, M. Hrušáková, V. Kalvodová, K. Kandová, J. Kuchta, J. Provazník k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ404Zk Vnější ekonomické vztahy EU D. SehnálekF. Křepelka, D. Sehnálek zk 12/07 (BZ105Zk || CBZ105Zk) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, J. Horecký, J. Komendová, J. Stránský zk 12/0/08 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)

Další aplikace