LF DKARD Kardiologie
Název anglicky: Cardiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-VNIT Vnitřní lékařství

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PODMÍNKY: Povinné je:

Zapojení do klinické práce v pozici sekundárního lékaře (u absolventů LF) Zvládnutí některých neinvazivních vyšetření v kardiologii (ergometrie, test na nakloněné rovině, hodnocení ekg Holterova monitorování, echokardiografie) u absolventů LF Zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, obsluze přístrojů, výpočetní technice (u absolventů neleékařských nezdravotnických oborů) Zapojení do práce v oblastech ošetřovatelství, rehabilitace, laboratorní diagnostika u absolventů magisterského studia nelékařských zdravotnických oborů) Zapojení do klinické práce v pozici klinického farmaceuta (u absolventů Farm. F či Př. F) Zvládnutí farmakoterapeutického auditu a managementu potenciálních rizik Aktivní účast na českých českých odborných sjezdech s prezentací samostatně získaných výsledků sledování. Volitelné je pak absolvování výběrových kurzů a přednášek, např. Základy neinfekční epidemiologie, farmakoepidemiologie a farmakoekonomie Klinická farmakologie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.