LF DANIM Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
Name in Czech: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
doctoral full-time
Included in the programme: LF D-ANIM Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management

Introductory information / Instructions

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na disertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia. Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené povinnosti: 1. splnit požadavky individuálního studijního plánu a semestrálních náplní dle pokynů školitele 2. absolvovat minimálně 4 okruhy kurzů společného celofakultního základu 3. absolvovat oborově specifické kurzy 4. splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu 5. absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1 měsíce) 6. prezentovat původní data na mezinárodní konferenci 7. složit státní doktorskou zkoušku 8. odevzdat disertační práci 9. získat 240 kreditů za studium TVORBU INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU LZE CHARAKTERIZOVAT TAKTO: 25 ECTS - SPOLEČNÉ PŘEDMĚTY LF MU (AJ + 4) 20 ECTS - OBOROVÉ PŘEDMĚTY

Warning:

The study plan does not contain any courses.