LF DST Stomatologie
Název anglicky: Dentistry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-STOM Stomatologie a otorinolaryngologie

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY: - Stomatologie/zubní lékařství (v plném rozsahu) - povinný předmět - volitelně pak z nabídky následujících předmětů a mnoha dalších, dle zaměření a tématu disertační práce: konzervační zubní lékařství, endodoncie, laser v zubním lékařství, dětské zubní lékařství, orální a maxilofaciální chirurgie, implantologie, parodontologie, protetické zubní lékařství, ortodoncie, molekulární embryologie a genetika.... Doporučená je aktivní i pasivní účast na přednáškách konanými odbornými společnostmi doma i v zahraničí.

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.