LF DORL Otorinolaryngologie
Název anglicky: Otorinolarynogology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-STOM Stomatologie a otorinolaryngologie

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ KURZY: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku- povinný - volitelně pak z nabídky následujících kurzů a přednášek a mnoha dalších, dle zaměření a tématu disertační práce: Onkologie nádorů hlavy a krku, Traumatologie orofaciální oblasti, Endoskopické endonazální operace vedlejších dutin nosních a baze lební, Kofochirurgie, Kochleární implantace, Otoneurologie, Miniinvazivní přístupy v ORL oblasti, Chirurgická léčba poruch spánku , Chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek. Doporučena je účast na pravidelných ORL seminářích, pořádaných KOCHHK FN u sv. Anny v Brně

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.