FF FDAEpJ Archaeology
Name in Czech: Archeologie
doctoral full-time
Included in the programme: FF D-AE_ Archaeology

Předměty disertační práce

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AED_A01aDoctoral seminar I J. Macháčekz 0/0/0 Tři 4 hodinové bloky výuky za semestr.5 --
FF:AED_A01bDoctoral seminar II J. Macháčekz 0/0/0 Tři 4 hodinové bloky výuky za semestr.5 --
FF:AED_A01cDoctoral seminar III J. Macháčekz 0/0/0 Tři 4 hodinové bloky výuky za semestr.5 --
FF:AED_A01dDoctoral seminar IV J. Macháčekz 0/0/0 Tři 4 hodinové bloky výuky za semestr.5 --
FF:AED_A02aDoctoral seminar paper I J. Macháčekz 0/0/0 jednorázový příspěvek na semináři.10 --
FF:AED_A02bDoctoral seminar paper II J. Macháčekz 0/0/0 jednorázový příspěvek na semináři.10 --
FF:AED_A02cDoctoral seminar paper III J. Macháčekz 0/0/0 jednorázový příspěvek na semináři.10 --
FF:AED_A03Conference paper J. Macháčekz 0/0/0 Účast na konferenci s referátem.10 --
FF:AED_A05Research and Study P. Hrubýz 0/0/25 --
FF:AED_A06Writing Seminar I. J. Macháčekz 0/0/0 konzultace se školitelem.5 --
FF:AED_A07aResearch paper J. Macháčekz 0/0/0 samostatná práce.20 --
FF:AED_A07bResearch paper in a foreign language J. Macháčekz 0/0/0 samostatná práce.20 --
FF:AED_A10Doctoral Dissertation Thesis J. Macháčekz 0/0/0 blokově.5 --
FF:AED_A11The Thesis J. Macháčekz 0/0/0 blokově.25 --
140 credits

Ostatní povinné předměty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AED_A04aSpecial lecture I P. Hrubýk 0/0/0 6 bloků přednášek za semestr.10 3-
FF:AED_A04bSpecial lecture II P. Hrubýk 0/0/0 6 bloků přednášek za semestr.10 4-
FF:AED_A08Assistance in teaching and research K. Šabatováz 2/0/010 --
FF:AED_A09Study abroad P. Goláňovák 0/0/0 minimální délka pobytu je 1 celý měsíc.20 --
50 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AED_B01Writing Seminar II. J. Macháčekz 0/0/020 --
FF:AED_B02Conference paper in a foreign language J. Macháčekk 0/0/0 jednorázová účast na konferenci.10 --
30 credits