FF rigo Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.