Warning:

Study plan dobíhá.

FSS SPR71 Social Work (closing out)
Name in Czech: Sociální práce
Bachelor's full-time, completion only
Included in the programme: FSS B-SPR Social Work

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Languages

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:CJVA104Academic English Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 credits

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR279 -- 0/04 6P
FSS:SPR280 -- 0/03 4Z
FSS:SPR281 -- 0/04 5P
11 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR101 -- 0/03 1Z
FSS:SPR103 -- 0/05 2Z
FSS:SPR104 -- 0/03 1-
FSS:SPR105 -- 0/03 2-
FSS:SPR111 -- 0/04 3P
FSS:SPR113 -- 0/05 3P
FSS:SPR115 -- 0/03 4P
FSS:SPR119 -- 0/04 4-
FSS:SPR128 -- 0/04 1-
FSS:SPR129 -- 0/04 2-
FSS:SPR140 -- 0/05 3Z
FSS:SPR142 -- 0/04 4-
FSS:SPR156 -- 0/01 2P
FSS:SPR204 -- 0/0- 1-
FSS:SPR209 -- 0/04 4-
FSS:SPR217 -- 0/04 4-
FSS:SPR219 -- 0/04 2P
FSS:VPL102 -- 0/05 2Z
FSS:VPL118 -- 0/04 2-
FSS:VPL132 -- 0/04 1-
FSS:VPL207 -- 0/04 5P
77 credits

Selective courses

Blok 1

Povinně zvolte nejméně jeden ze dvou předmětů Bloku 1 (SPR s rodinami).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR122 -- 0/04 3-
FSS:SPR134 -- 0/04 3-
8 credits

Blok 2

Povinně zvolte nejméně jeden ze dvou předmětů Bloku 2 (Praxe a supervize).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR116 -- 0/04 5P
FSS:SPR117 -- 0/04 5P
8 credits

Blok 3

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 3 (Politika služeb).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR208 -- 0/0- 2-
FSS:SPR218 -- 0/0- 5-
FSS:VPL124 -- 0/05 2-
5 credits

Blok 4

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 4 (SPR s klientem).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR144 -- 0/0- 3P
FSS:SPR146 -- 0/0- 4P
0 credits

Blok 5

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR214 -- 0/0- 4-
FSS:SPR220 -- 0/0- 2-
FSS:SPR228 -- 0/0- 4-
0 credits

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR160 -- 0/04 4-
FSS:SPR211 -- 0/04 2-
FSS:SPR216 -- 0/04 5-
FSS:VPL154 -- 0/04 1-
FSS:VPL157 -- 0/04 3-
20 credits