PřF VZPK Vědy o živé přírodě
Název anglicky: Life Sciences
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-VZP_ Vědy o živé přírodě

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.