PdF BRJ3Svp Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: PdF B-RJ3S Russian Language for Education

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:RJ1000Russian Fonology 1 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 3P
PdF:RJ1001Russian Classical Literature 1 O. Poddenezhnazk 1/1/0 v kombinovaném studiu 12 + 12 hodin.4 3P
PdF:RJ1003Russian Morphology 1 A. Sokolovaz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ1004Russian Morphology 2 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 4P
PdF:RJ1006Practical Russian Phonetics 1 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 1P
PdF:RJ1007Practical Russian Phonetics 2 A. Sokolovak 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
PdF:RJ1014Russian Modern Literature 1 O. Poddenezhnazk 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 4P
PdF:RJ1016Russian Stylistics 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 6P
PdF:RJ1017Syntax 1 O. Truhlářovázk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 5P
PdF:RJ1019Introduction to Russian 1 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 1P
PdF:RJ1061Practice Language Course 2 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 2P
PdF:RJ1062Practice Language Course 3 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 3P
PdF:RJ1063Practice Language Course 4 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 4P
PdF:RJ1064Practice Language Course 5 A. Sokolovak 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5P
PdF:RJ1066History of Russia 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1P
PdF:RJ1067History of Russia 2 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
PdF:RJ1068Russian Culture and Civilization 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ1069Russian Culture and Civilization O. Truhlářovák 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 4P
PdF:RJ1072Russian Lexicology 1 S. Koryčánkovázk 2/0/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5P
PdF:RJ1073E-resources in Russian Language Teaching O. Truhlářováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ1074Practice Language Course 1 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hod.2 1P
PdF:RJ1080Practical russian language 1 A. Sokolovak 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 2P
55 credits

Oborové didaktiky (5 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:RJ1020Basics of Russian Language Teaching 1 J. Krejčíz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 4Z
PdF:RJ1021Basics of Russian Language Teaching 2 J. Krejčík 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5Z
5 credits