PrF CZVOPS06 Obchodněprávní studia
Název anglicky: Commercial Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Zahrnut v programu: PrF OPS_ Obchodněprávní studia

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.