PřF rigo Učitelství matematiky pro střední školy
Název anglicky: Teaching of Mathematics for Secondary Schools
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PřF N-UCM Učitelství matematiky pro střední školy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.