FF FBESTpJ Estetika
Název anglicky: Aesthetics
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-EST_ Estetika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA300Seminář k bakalářské diplomové práci P. Osolsoběk 0/2/010 5P
FF:ESABDPBakalářská diplomová práce R. Niederlez 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Studenti jsou povinni splnit všechny předměty, včetně bloků Shakespeare a Kulturní studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA001Estetický proseminář R. Niederlek 0/2/04 1Z
FF:ESA003Seminář k dějinám estetiky R. Niederlek 0/2/04 2Z
FF:ESA005Kapitoly z dějin estetiky R. Niederlezk 2/0/05 3P
FF:ESA082Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsobězk 2/0/04+1 2P
FF:ESA093Dvorská kultura středověku a renesance L. Leek 0/2/04 3P
FF:ESA107Terminologický seminář k teorii umění R. Niederlezk 0/2/04 3Z
FF:ESA108Latina I. L. Leezk 0/2/04 1P
FF:ESA109Latina pro estetiku II. P. Osolsobězk 0/2/05 2P
FF:ESA112Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) P. Osolsobězk 1/1/04+1 5P
FF:ESA132Sémiotika a teorie komunikace R. Niederlezk 2/0/04+1 4Z
FF:ESA141Filosofie pro estetiku I. R. Niederlek 2/0/02 1P
FF:ESA142Filosofie pro estetiku II. R. Niederlezk 2/0/02 2P
FF:ESA191Forma a obsah jako estetické kategorie R. Niederlezk 1/14+1 4Z
FF:ESA199Estetika v Čechách a na Moravě P. Osolsobězk 1/1/04+2 3Z
FF:ESA215Estetika dvacátého století R. Niederlezk 2/0/04 3Z
FF:ESA225Úvod do estetiky a obecné teorie umění R. Niederlezk 2/0/05+1 1Z
FF:ESA283Roman Ingarden: Umělecké dílo literární P. Osolsoběk 0/0/04 4P
FF:ESB089Počítačové edice a prezentace P. Osolsobězk 1/1/04 2P
FF:ESB097Tematická exkurze R. Niederlek 0/2/03 3P
FF:ESB099Praxe v kulturní instituci R. Niederlek 0/3/06 5P
87 kreditů

Shakespeare

Studenti jsou povinni splnit alespoň 1 předmět.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA043Shakespeare a etika ctností P. Osolsoběk 2/0/04 -P
FF:ESA052Shakespeare a povaha lásky P. Osolsoběk 2/0/04 -P
FF:ESA054 -- 0/0- -P
FF:ESA056Shakespeare a otázky zla P. Osolsoběk 2/0/05 -P
FF:ESAA74Shakespeare's Religion in his Life and Plays P. Osolsobězk 2/0/05 -Z
18 kreditů

Evropská kulturní studia

Studenti jsou povinni splnit alespoň 5 předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA911Evropská kulturní studia: Realismus v evropském umění R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA912Evropská kulturní studia: Mytologie a literatura R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA913Evropská kulturní studia: Krize kultury R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA914Evropská kulturní studia: Utopie P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA915Evropská kulturní studia: Evropa a revoluce R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA916Evropská kulturní studia: Antická tradice L. Leek 1/1/04 --
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti jsou povinni splnit alespoň 7 předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ARTS017Život po smrti v evropské literatuře a umění P. Osolsoběk 2/0/05 --
FF:ESA012Umělecké manifesty R. Niederlezk 2/0/04 --
FF:ESA030Søren Kierkegaard: existence a drama P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA190Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy R. Niederlezk 1/1/04+1 --
FF:ESAA02Analytical Aesthetics R. Niederlek 0/24 --
FF:ESAA24Selected Chapters from the European Arts and Aesthetics R. Niederlek 2/0/05 --
FF:ESAA25Modernity and the Post-Modern in Art R. Niederlek 2/0/05 --
FF:ESAA28Social Art R. Niederlezk 2/0/05 --
FF:ESAA29Visual Art R. Niederlek 2/0/05 --
FF:ESAA31Arts – Aesthetics – Politics R. Niederlezk 2/05 --
FF:ESAA53The Concept of Courtly Culture and Love L. Leek 0/24 --
FF:ESAA55Shakespeare's Philosophy: Hamlet and the Tempest P. Osolsobězk 2/05 --
FF:ESAA58Shakespeare and the Spirit of Chivalry P. Osolsobězk 2/05 --
FF:ESB028Fantasy z pohledu estetiky P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB031Teorie populární kultury R. Niederlek 1/1/04 --
FF:ESB038Estetika komiksu L. Leek 1/1/04 --
FF:ESB094Chesterton a Tolkien jako kritici umění P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB122 -- 0/0- 4-
FF:ESB404 -- 0/0- --
FF:ESB406Krása a zánik - od romantismu k moderně H. Řehulkovák 1/1/04 --
FF:ESBA01The Aesthetics of Everyday Life L. Leezk 1/1/05 --
86 kreditů

Volitelné předměty

Do počtu 180 kreditů studenti získají kredity z nabídky kurzů Masarykovy univerzity.