ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Poskytovatelé Specifické podpory výuky
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (zapisovatel)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 G24, kromě Čt 18. 4.
Předpoklady
Kurs neklade zvláštní požadavky, je určen posluchačům ve všech stupních studia, ideální pro mezifakultní seznámení s humanitním typem výkladu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 93/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs uvede posluchače po pojmů a kategorií středové kultury, myšlení a estetiky, včetně symbolicko-alegorického systému křesťanského umění. Seznámí posluchače s dílem Danta Alighieriho přístupnou formou společné četby ukázek z Nového života a z Božské komedie. Propojí je s výkladem o uměleckém, společenském a politickém charakteru Dantovy doby.
Materiály kursu na adrese: www.phil.muni.cz/estetika/dante
Výstupy z učení
Kurs uvede posluchače po pojmů a kategorií středové kultury, myšlení a estetiky, včetně symbolicko-alegorického systému křesťanského umění. Seznámí posluchače s dílem Danta Alighieriho přístupnou formou společné četby ukázek z Nového života a z Božské komedie. Propojí je s výkladem o uměleckém, společenském a politickém charakteru Dantovy doby.
Osnova
 • Dílo Danta Alighieriho (1265-1321) je syntézou středověké estetiky, etiky, básnictví, politologie a jazykovědy.
 • Dante a lyrika rytířského středověku. Vita nuova. Formování "sladkého nového stylu". Přátelství s Cavalcantim, objev Beatrice.
 • Úvodní zpěv Commedie. Alegorický výklad umění a literatury. Dopis Can Grandovi
 • Středověké představy o pekle, očistci a nebi, groteskno, sestup do podsvětí v evropské literární tradici (Orfeus, Aeneas, Dante)
 • Dantova morální filosofie, vliv Aristotelovy Etiky, rozdělení Pekla a Očistce, vliv františkánské mystiky.
 • Démonično a zobrazení zla v umění, Dantův průchod peklem.
 • Podstata očištění, význam nauky o mravních i vlitých ctnostech; Očistec jako Dantův estetický systém.
 • Středověká chronologie, astrologie, geografie.
 • Dantova vize nebe. Kontemplace a mystické pojetí lásky k Beatrici.
Literatura
 • OSOLSOBĚ, Petr. Umění a ctnost. Brno: Barrister & Principal, o.s., 2013, 300 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-7485-015-8. info
 • LE GOFF, Jacques. Středověká imaginace. Translated by Irena Murasová. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998, 329 s. ISBN 8072030744. info
 • ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998, 239 s. ISBN 8072030981. info
 • MONTANELLI, Indro. Dante a jeho doba. Translated by Alena Hartmanová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1981, 260 s. URL info
 • GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. Translated by Jaroslav Kolár. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978, 286 s. URL info
 • DANTE, Alighieri. Božská komedie. Praha : Vyšehrad, 1952. info
Výukové metody
Přednáška a společná četba ukázek, diskuse.
Metody hodnocení
Test ze základních znalostí probíraných témat. Povinnost přečíst si několik Dantových zpěvů a básní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/ESA082