FSS SPR94 Social Work Micro – Counselling
Name in Czech: Sociální práce mikro – poradenství
Master's combined, completion only
Included in the programme: FSS N-SPR Social Work

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR898 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR899 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR800 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR898 -- 0/0- 2Z
FSS:SPR899 -- 0/0- 3P
FSS:SPR800 -- 0/0- 4P
0 credits
SPR898 nebo SPRn8898
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR898 -- 0/0- --
FSS:SPRn8898Thesis Methodology L. Musilz 2/0/02 --
2 credits

Compulsory courses

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni B2 podle evropského referenčního rámce – SERR

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR817 -- 0/0- 1P
FSS:SPR810 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL821 -- 0/0- 1P
FSS:SPR822 -- 0/0- 3-
0 credits

Specializační část (40-60 kr.)

Compulsory courses

Student je povinen nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia rozhodnout, kterou ze specializací bude ve svém studiu pokračovat.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR832 -- 0/0- 2-
FSS:SPR826 -- 0/0- 3-
FSS:SPR834 -- 0/0- 2P
FSS:SPR819 -- 0/0- 2Z
0 credits

Selective courses

Blok 1

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 1.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR823 -- 0/0- 3P
FSS:SPR814 -- 0/0- 3P
0 credits
Blok 2

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 2.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR818 -- 0/0- 3P
FSS:SPR803 -- 0/0- 2P
0 credits