FSS MV11 International Relations
Name in Czech: Mezinárodní vztahy
master's full-time single-subject, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FSS N-MV International Relations

Introductory information / Instructions

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout v programu MV 120 ECTS, z toho 58 ECTS za povinné předměty, 22 ECTS za diplomovou práci, a 40 ECTS za povinně volitelné předměty, které tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS.

Vedle vypsaných povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 10 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu MV.

Studenti dále musí mít splněny fakultní požadavky na minimální jazykovou kompetenci v akademické a odborné angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky - SERR). Za minimální jazykovou kompetenci je potřeba získat 4 ECTS, které se počítají do 40 ECTS za povinně volitelné předměty.

Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky pro studenty je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou
.

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MVZn4500Diploma Seminar I. Z. Křížz 0/2/010 3P
FSS:MVZn4501Diploma Seminar II. Z. Křížz 0/2/012 4P
22 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MVZn4001International Political Economy O. Krpeczk 1/1/08 1Z
FSS:MVZn4002Theories of Conflict, War and Peace in IR Z. Křížzk 1/1/08 1Z
FSS:MVZn4013Quantitative methods introduction P. Ocelíkzk 2/1/06 1Z
FSS:MVZn4004Strategic and Security Studies Z. Křížzk 1/1/06 2P
FSS:MVZn4015Qualitative methods in international relations Z. Křížzk 1/1/06 2Z
FSS:MVZn4016Modern geopolitics: theory and case studies O. Krpeczk 1/1/06 3P
FSS:MVZn4007International institutions O. Krpeczk 2/1/06 3P
FSS:MVZn4008The World After the End of the Cold War Z. Křížzk 1/1/06 4P
FSS:MVZn4009Ideas and Reason in International Politics: Theory, Philosophy, Methodology Z. Křížzk 1/1/06 4P
58 credits

Selective courses

Blok 1 - české předměty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:EVSn5026Jazz and Politics in Europe 1930-1950 V. Hloušekz 1/1/03 --
FSS:MVZn5013Selected Issues of History of International Relations in the 20th and 21st Century Z. Křížz 1/1/04 3-
FSS:MVZn5015Religion and Politics in the Middle East Z. Křížzk 1/14 --
FSS:MVZn5016Radicalism in the Near East Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5039The British Empire 1763-1997 V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5076Democratization in the Globalized World: Comparison of Good /and Bad/ Practices P. Suchýz 0/2/04 --
FSS:MVZn5077Central Europe in International Politics: Past, Presence and Future M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:EVSn5042Central Europe and Hungarian-Slovak relations V. Havlíkzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5044European Neighburhood Policy and EU Eastern Partnership P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5032CEE-Russia Energy Relations T. Vlčekzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5064Economy of Defence and Security O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:MVZn5065International Financial Institutions V. Hodulákzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5066International Trade Regime O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:MVZn5067Europe in Interantional Economy O. Krpeczk 2/0/04 --
59 credits

Blok 2 - anglické předměty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MEBn5033Statistical Data Analysis in R P. Ocelíkz 1/1/06 --
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R P. Ocelíkz 1/1/06 --
FSS:MVZn5078Human Rights in Post-Conflict Societies Z. Křížzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:EVSn5064The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:IREn5005Modern Peacekeeping M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREn5006German foreign policy J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:IREn5011Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:IREn5012International sanctions M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREn5016Comparative Politics of EU countries V. Hloušekzk 1/1/06 --
FSS:IREn5017European Union in European Politics since 1989 P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:IREn5019No War, No Peace: Unresolved Conflicts in the Caucasus. Z. Bechnázk 2/0/05 --
FSS:IREn5020Mediation training for an international context M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREn5021EU crisis management J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5011U.S. Energy Policy: Development and Challenges M. Jirušekzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5014Energy Policies in Asia H. Koďouskovázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 2/0/05 --
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochzk 1/1/04 --
FSS:MEBn5036Energy in International Law M. Jirušekzk 2/0/03 --
FSS:MEBn5038EU Energy Law M. Jirušekzk 2/0/03 --
FSS:IREn5023Sustainable Development, Climate Change and Innovation – Practitioner’s Perspective Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:IREn5025Memory on Wars Between Russia and Central and Eastern Europe Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZn5036Military transformation in Central Europe Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 --
114 credits

Blok 3 - praktické předměty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MVZn5900Internship Z. Křížz 0/0/05 --
FSS:MVZn5901Summer school Z. Křížz 0/0/03 --
8 credits