FF FNBApV Baltic Studies
Name in Czech: Baltistika
master's full-time minor
Included in the programme: FF N-BA_ Baltic Studies

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_Mg1Lithuanian literature V. Šeferiszk 1/1/05 1Z
FF:BA_Mg3Finnish literature V. Šeferiszk 1/1/05 2Z
FF:BA_SZk_MgMaster’s State Exam V. ŠeferisSZk 0/0/0- 4-
10 credits

Selective courses

Literatura

Nutno abslovovat jeden z uvedených předmětů (celkem za 5 kreditů).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_Mg2Latvian literature H. Beresnevičiúte Nosalovazk 1/1/05 --
FF:BA_Mg4Estonian literature P. Hebedovázk 1/1/05 --
10 credits

Gramatický systém

Nutno absolvovat dva litevské nebo dva finské předměty (celkem za 10 kreditů).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_MgF1Finnish Language Structure Advanced Course I V. Šeferiszk 1/0/05 1Z
FF:BA_MgF2Finnish Language Structure Advanced Course II V. Šeferiszk 1/0/05 2Z
FF:BA_MgL1Lithuanian Language Structure Advanced Course I V. Šeferiszk 1/0/05 1Z
FF:BA_MgL2Lithuanian Language Structure Advanced Course II V. Šeferiszk 1/0/05 2Z
20 credits

Jazyková výuka

Nutno absolvovat 3 finské nebo 3 litevské předměty, přičemž kurzy BA_MgF4 a BA_MgF5 resp. BA_MgL4 a BA_MgL5 je nutno si zapsat alespoň dvakrát. Celkem je nutno v tomto bloku nasbírat 15 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_MgF3Finnish: translating course P. Hebedovázk 0/2/03 1P
FF:BA_MgF4Workshop of Finnish Literatue P. Hebedovázk 0/2/03*2 1P
FF:BA_MgF5Finnish conversation P. Hebedováz 0/2/03*2 1P
FF:BA_MgL3Lithuanian: translating course V. Šeferiszk 0/2/03 1P
FF:BA_MgL4Workshop of Lithuanian Literature V. Šeferiszk 0/2/03*2 1P
FF:BA_MgL5Lithuanian conversation for MA digree students V. Šeferisz 0/2/03*2 1P
30 credits