FF FNBApV Baltic Studies
Name in Czech: Baltistika
master's full-time minor, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF N-BA_ Baltic Studies

Introductory information / Instructions

Během sdruženého magisterského studia, u kterého je baltistika VEDLEJŠÍM oborem, má student povinnost nasbírat 40 kreditů z níže uvedené nabídky baltistických předmětů.

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_Mg1Lithuanian literature V. Šeferiszk 1/1/05 1Z
FF:BA_Mg3Finnish literature V. Šeferiszk 1/1/05 3Z
FF:BA_SZk_MgMaster’s State Exam V. ŠeferisSZk 0/0/0- 4-
10 credits

Selective courses

Literatura

Nutno abslovovat jeden z uvedených předmětů (celkem za 5 kreditů).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_Mg2Latvian literature H. Beresnevičiúte Nosalovazk 1/1/05 2P
FF:BA_Mg4Estonian literature J. Šíkzk 1/1/05 4P
10 credits

Gramatický systém

Nutno absolvovat dva litevské nebo dva finské předměty (celkem za 10 kreditů).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_MgF1Finnish Language Structure Advanced Course I P. Hebedovázk 1/0/05 1P
FF:BA_MgF2Finnish Language Structure Advanced Course II P. Hebedovázk 1/0/05 2P
FF:BA_MgL1Lithuanian Language Structure Advanced Course I V. Šeferiszk 1/0/05 1P
FF:BA_MgL2Lithuanian Language Structure Advanced Course II V. Šeferiszk 1/0/05 2P
20 credits

Jazyková výuka

Nutno absolvovat 3 finské nebo 3 litevské předměty, přičemž kurzy BA_MagF4 a BA_MagF5 resp. BA_MagL4 a BA_MagL5 je nutno si zapsat alespoň dvakrát. Celkem je nutno v tomto bloku nasbírat 20 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_MagF3Finnish: translating course J. Šíkzk 0/2/04 1P
FF:BA_MagF4Workshop of Finnish Texts J. Šíkzk 0/2/04*2 1P
FF:BA_MagF5Finnish conversation P. Hebedováz 0/2/04*2 1P
FF:BA_MagL3Lithuanian: translation course H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/2/04 1P
FF:BA_MagL4Workshop of Lithuanian Texts H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/2/04*2 1P
FF:BA_MagL5Lithuanian conversation for MA digree students H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/04*2 1P
40 credits