FF FBKRpV Ancient Greek Language and Literature
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
Included in the programme: FF B-KR_ Ancient Greek Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR001Greek Grammar I J. Stekláz 2/4/010 1Z
FF:KR011Classical Greek Literature: From Homer to Euripides I. Radovák 2/0/04 1Z
FF:KR002Greek Grammar II J. Stekláz 2/4/010 2Z
FF:KR012Classical Greek Literature: Attic Prose and Hellenistic Period I. Radovák 2/0/04 2Z
FF:MED02Introduction into Linguistics D. Urbanovák 1/1/04 2Z
FF:KR003Greek Grammar III J. Franekz 1/1/04 3Z
FF:KR005Greek Syntax I J. Franekz 1/1/04 3P
FF:KR007Reading Xenophon J. Franekk 0/2/04 3P
FF:KR004Greek Grammar IV J. Franekzk 1/1/04 4Z
FF:KR006Greek Syntax II J. Franekzk 1/1/04 4P
FF:KR008Reading Plato J. Franekk 0/2/04 4P
FF:KR010Reading Ancient Greek Texts J. Steklák 0/2/04 4-
60 credits