FF FBJBSpH South Slavonic and Balkan Studies
Name in Czech: Jihoslovanská a balkánská studia
Bachelor's full-time major, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-JBS_ South Slavonic and Balkan Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studijní plán bakalářského programu Jihoslovanská a balkánská studia je modelem ideálního doporučeného průchodu studiem. Posluchač musí absolvovat všechny uvedené části studijního plánu dle pokynů v jednotlivých částech tohoto plánu.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB100Contrastive Study of the Slavonic Languages E. Krejčovázk 1/1/05 1Z
FF:JSB101Introduction to South Slavonic Languages Issues P. Krejčízk 1/1/03 1Z
FF:JSB102Phonetics and Phonology of South Slavonic languages P. Krejčízk 1/1/04 2P
FF:JSB150Slavonic Areas P. Krejčízk 2/0/05 2-
FF:JSB151Historical Roots of Nationalisms in the 19th Century Balkans P. Stehlíkzk 1/1/04 3P
FF:JSB201Comparative Morphology of South-Slavonic Languages P. Krejčízk 1/1/04 5P
FF:JSB251South Slavic Literature of the Middle Ages and the Early Modern Era P. Stehlíkzk 1/1/03 2P
FF:JSB252Contemporary Balkans V. Štěpánekzk 2/0/04 3Z
FF:JSB253Wars, coups, dictatorships: Balkans 1900-1945 V. Štěpánekzk 1/1/04 4P
FF:JSB254Romanticism, Realism and Modernism in South Slavic Literatures P. Stehlíkzk 1/1/03 3P
FF:JSB255Communism versus Nationalism: The Balkans in the Second Half of the 20th Century V. Štěpánekzk 2/0/04 5P
FF:JSB351South Slavic Literatures of the 20th Century P. Stehlíkzk 1/1/04 4P
FF:JSB352Past and Present of Balkan's Ethnics V. Štěpánekzk 2/0/04 5-
FF:PJN101Elements of Linguistics R. Madeckizk 2/0/05 1Z
FF:RSb040Introduction to Literary Studies P. Pilchzk 1/1/05 1Z
FF:JSB353South slavonic literatures 20th century II P. Stehlíkzk 1/1/03 5P
64 credits

Jazykové kurzy pro maior

Studenti hlavního plánu (maior) si ve 3. semestru vybírají kurz jednoho jihoslovanského jazyka, jehož 4 semestry absolvují. Znalost tohoto, označovaného jako první či primární, bude prověřována u státní závěrečné zkoušky.

Bulharština pro maior
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSBbg210Bulgarian for Beginners I E. Krejčováz 0/2/03 3-
FF:JSBbg220Bulgarian for Beginners II E. Krejčovázk 0/2/04 4-
FF:JSBbg310Bulgarian for Pre-Intermediate I E. Krejčováz 0/2/03 5P
FF:JSBbg320Bulgarian for Pre-Intermediate II E. Krejčovázk 0/2/04 6P
14 credits
Chorvatština pro maior
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSBhr210Croatian for Beginners I M. Stehlíková Đurasekz 0/2/03 3-
FF:JSBhr220Croatian for Beginners II M. Stehlíková Đurasekzk 0/2/04 4-
FF:JSBhr310Croatian for Pre-Intermediate I M. Stehlíková Đurasekz 0/2/03 5P
FF:JSBhr320Croatian for Pre-Intermediate II M. Stehlíková Đurasekzk 0/2/04 6P
14 credits
Makedonština pro maior
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSBmk210Macedonian for Beginners I E. Krejčováz 0/2/03 3-
FF:JSBmk220Macedonian for Beginners II E. Krejčovázk 0/2/04 4-
FF:JSBmk310Macedonian for Pre-Intermediate I E. Krejčováz 0/2/03 5P
FF:JSBmk320Macedonian for Pre-Intermediate II E. Krejčovázk 0/2/04 6P
14 credits
Slovinština pro maior
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSBsl210Slovenian for Beginners I M. Kosiz 0/2/03 3-
FF:JSBsl220Slovenian for Beginners II M. Kosizk 0/2/04 4-
FF:JSBsl310Slovenian for Pre-Intermediate I M. Kosiz 0/2/03 5P
FF:JSBsl320Slovenian for Pre-Intermediate II M. Kosizk 0/2/04 6P
14 credits
Srbština pro maior
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSBsr210Serbian for Beginners I M. Pantićz 0/2/03 3-
FF:JSBsr220Serbian for Beginners II M. Pantićzk 0/2/04 4-
FF:JSBsr310Serbian for Pre-Intermediate I M. Pantićz 0/2/03 5P
FF:JSBsr320Serbian for Pre-Intermediate II M. Pantićzk 0/2/04 6P
14 credits

Selective courses

Blok I: Jazykovědné předměty

Studenti hlavního studijního plánu (maior) musí během studia povinně absolvovat 1 předmět z bloku I.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB011Serbo-Croatian: Origin, Development, Disintegration P. Krejčízk 2/0/04 3P
FF:JSB021Lexicology and Lexicography of South Slavonic Languages P. Krejčízk 1/1/05 6P
FF:JSB022The Language as a Charged Weapon E. Krejčovázk 1/1/05 4P
14 credits

Blok II: Historie a kulturní studia

Studenti hlavního studijního plánu (maior) musí povinně během studia absolvovat 2 předměty z bloku II.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB052Literature and Culture of the Orthodox Balkans during the National Revival V. Štěpánekzk 1/1/04 3P
FF:JSB056The disintegration of Yugoslavia V. Štěpánekz 1/1/04 3P
FF:JSB057History and Culture of the Balkans in the Ottoman Era V. Štěpánekzk 1/1/04 2P
FF:JSB065History and Culture of the Balkans in the Middle Ages V. Štěpánekz 1/1/04 1P
FF:JSB066The Kosovo Question: from the Serbian and Albanian National Revival to the Present V. Štěpánekz 1/1/04 6P
FF:JSB067The Eastern Question 1878-1918 and its current residuals V. Štěpánekz 1/1/04 4P
FF:JSB068War in Former Yugoslavia 1991–1995: Causes, History, Consequences P. Stehlíkzk 1/1/04 6P
FF:JSB077Transylvania V. Štěpánekz 2/0/05 --
33 credits

Blok III: Doplňující předměty

Studenti hlavního studijního plánu (maior) musí během svého studia absolvovat 1 předmět z bloku III.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB051Typology of Souht-slavic Comics P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB053Literary text analysis P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB055Novel in the Balkans P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB058History and Culture of Slovenes V. Štěpánekzk 1/1/04 --
FF:JSB059The Balkans in the Czech Travelogues V. Štěpánekk 1/1/04 --
FF:JSB060Peacekeeping anthropology V. Štěpánekz 0/0/04 --
FF:JSB071Czech Minority in South-Eastern Europe P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:JSB074The Problem Called Bosnia P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB078Základy práce s odborným textem V. Štěpánekz 1/1/04 --
39 credits

Blok IV: Reálie a zeměvěda současných jihoslovanských států

Studenti hlavního plánu (maior) musí během studia absolvovat 1 předmět z bloku IV.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB061Contemporary Serbia P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:JSB062Contemporary Slovenia P. Krejčízk 1/1/04 --
FF:JSB063Contemporary Bulgaria P. Krejčízk 1/1/04 --
FF:JSB064Contemporary Croatia: On the Borderland of Central Europe, the Mediterranean and the Balkans P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB069Contemporary North Macedonia: On the Intersection of Balkan Nationalisms P. Stehlíkzk 1/1/03 --
FF:JSB070Contemporary Bosnia and Herzegovina: The Most Complicated Country in Europe? P. Stehlíkzk 1/1/03 --
24 credits

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB997Bachelor's Thesis Seminar P. Krejčíz 0/2/010 6P
FF:JSB998Bachelor's Thesis P. Krejčíz 0/2/0- 6P
10 credits

Státní závěrečná zkouška

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSBma999State Final Examination - B.A. P. KrejčíSZk 0/0/0- --
0 credits