FF FBAJpH English Language and Literature
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
Bachelor's full-time major, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-AJ_ English Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II N. Mojžíšovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
16 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AJL19800Bachelor's Thesis Seminar I J. Smithz 0/0/05 5P
FF:AJL19801Bachelor's Thesis Seminar II M. Horákováz 0/0/05 6P
FF:AJL19850Bachelor’s Thesis M. Horákováz 0/0/0- 6P
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AJL01001Practical English I S. Kalováz 0/2/03 1Z
FF:AJL01002Practical English II S. Kalovázk 0/2/03 2Z
FF:AJL02003English Grammar I (Lecture) J. Pelclováz 1/0/01 1Z
FF:AJL02004English Grammar I (Seminar) J. Pelclováz 0/1/02 1Z
FF:AJL02001Introduction to Linguistics J. Chovaneczk 2/0/06 1Z
FF:AJL02002Introduction to Phonetics and Phonology M. Ježekzk 2/0/06 2Z
FF:AJL02005English Grammar II (Lecture) J. Pelclováz 0/1/01 2Z
FF:AJL02006English Grammar II (Seminar) J. Pelclováz 0/1/02 2Z
FF:AJL04000Introduction to Literary Studies I (Lecture) M. Horákováz 1/0/01 1Z
FF:AJL04001Introduction to Literary Studies I (seminar) M. Horákovázk 0/2/05 1Z
FF:AJL04002Introduction to Literary Studies II Lecture M. Horákováz 1/0/01 2Z
FF:AJL04003Introduction to Literary Studies II M. Horákovázk 0/2/05 2Z
FF:AJL06001Introduction to British Studies I M. Kaylorzk 0/2/03 1Z
FF:AJL06002Introduction to British Studies II S. Hardyzk 0/2/03 2Z
FF:AJL07001Introduction to American Studies I T. Pospíšilzk 0/2/03 1Z
FF:AJL07002Introduction to American Studies: Topics in Culture T. Pospíšilzk 0/2/03 2Z
FF:AJL11010Practical English Exam L. Nepivodovázk 0/0/0- 4P
FF:AJL11020English Language Oral Proficiency Exam L. Nepivodovázk 0/0/0- --
FF:AJL11501Spoken Fluency Practice S. Kalovázk 0/2/06 3P
FF:AJL13001Academic Writing Ch. Rancezk 0/2/05 3P
FF:AJL19000Introduction to Translation J. Rambousekzk 0/2/06 4P
65 credits

Selective courses

Literatura

Britská literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AJL14101English Literature 500-1700: The Middle Ages and the Early Modern Period F. Krajníkzk 0/2/06 3P
FF:AJL14102English Literature 1700-1830: The Augustans and Romantics M. Kaylorzk 0/2/06 4P
FF:AJL14103English Literature 1830-1920: The Victorian Age and Modernism S. Hardyzk 0/2/06 5P
FF:AJL14104English Literature 1920-2020: Late Modernism and After T. Kačerzk 0/2/06 4P
24 credits
Americká literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AJL15101American Literature 1: Beginnings-1890 J. Smithzk 0/2/06 3P
FF:AJL15102American Literature 2: 1890-1960 T. Pospíšilzk 0/2/06 4P
FF:AJL15103American Literature 3: 1960-Present M. Horákovázk 0/2/06 5P
18 credits

Kulturní studia

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AJL16059Post-1945 British Poetry, Culture and Society S. Hardyzk 0/2/06 5P
FF:AJL16064Aspects of Modern Irish Literature and Culture S. Hardyzk 0/2/06 4P
FF:AJL16071Seventeenth Century Poetry, Thought, and Culture S. Hardyzk 0/2/06 6P
FF:AJL16072British Empire and Imperialism: Narratives S. Hardyzk 0/2/06 3P
FF:AJL16073The North: Cultural Representations of Northern England, Scotland and Wales S. Hardyzk 0/2/06 6P
FF:AJL16171Queer Studies M. Kaylorzk 0/2/06 6P
FF:AJL16172Contemporary Issues in US and UK Culture and Politics J. Smithzk 0/2/06 3P
FF:AJL17050Ethnography of North American Indigenous Peoples T. Pospíšilzk 0/2/06 6P
FF:AJL17051Introduction to African American History and Culture T. Pospíšilzk 0/2/06 4P
FF:AJL17053Genre Studies: American Science-Fiction Film T. Pospíšilzk 0/2/06 5P
FF:AJL17057Blackness in American Film T. Pospíšilzk 0/2/06 6P
FF:AJL17059American Geographies J. Smithzk 0/2/06 4P
FF:AJL18083Australian literature and culture M. Horákovázk 0/26 5P
78 credits

Lingvistika

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AJL12070Introduction to Sociolinguistics J. Chovaneczk 0/2/06 3P
FF:AJL12071Introduction to Semantics N. Kudrnáčovázk 0/2/06 4P
FF:AJL12102Introduction to Functional Syntax J. Chamonikolasovázk 0/2/06 5P
FF:AJL12103Introduction to Morphology and Lexicology N. Kudrnáčovázk 0/2/06 3P
FF:AJL12104Introduction to Stylistics J. Pelclovázk 0/2/06 4P
30 credits