FSS SPR22 Social Work Macro - Innovations in Organisations
Name in Czech: Sociální práce makro – inovace v organizacích
Master's combined specialized
Included in the programme: FSS N-SPR Social Work

Společná část (60-80 kr.)

Master's thesis

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR898 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR899 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR800 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRn8800Diploma Workshop K. Kubalčíkováz 0/1/010 4P
FSS:SPRn8898Thesis Methodology L. Musilz 2/0/02 2Z
FSS:SPRn8899Conceptualization of Master Thesis K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
20 credits

Povinné předměty společné části

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni B2 podle evropského referenčního rámce – SERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRn8817Approaches in Social Work - Negotiation and Mediation M. Nečasovázk 1/1/010 1P
FSS:SPRn8810Evaluative Research O. Horazk 2/0/010 2Z
FSS:SPRn8822Professional praxis and supervision I L. Otavaz 0/0/40 Celkem 40 hodin praxe.3 2-
FSS:SPRn8829Professional praxis and supervision II L. Otavaz 0/0/40 Celkem 40 hodin praxe.2 3-
FSS:VPLn8821Public Policy Process J. Winklerzk 2/0/011 1P
36 credits

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty specializační části

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:sprn8828Migration and Minorities in the Czech Republic and Central Europe R. Balážzk 1/1/06 3-
FSS:SPRn8833Strategic Planning for Public and Social Goals J. Winklerzk 1/1/012 2P
FSS:SPRn8877Institutialisation and Organisation of Social Work L. Musilzk 10/10/010 3Z
FSS:VPLn8801Theory of Organization and Management T. Sirovátkazk 2/0/012 2-
40 credits

Povinně volitelné předměty specializační části

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRn8824Effect on Social Context of Client R. Balážzk 1/1/010 3P
FSS:SPRn8834Participative approach in Social Work with Client K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2P
FSS:VPLn8816Social Development at Organizations O. Horazk 2/0/010 3P
30 credits