FF FBPOpJ Portuguese Language and Literature
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-PO_ Portuguese Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.) Common university courses (15 credits)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Výuka jazyků bude zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.) Bachelor Final Thesis (10 credits)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PO1A051Bachelor's Thesis Seminar I S. Špánkováz 0/1/24 5P
FF:PO1A052Bachelors Thesis Seminar II S. Špánkováz 0/1/24 6P
FF:PO1A053Bachelors Thesis (language) S. Špánkováz 0/0/2- 6P
FF:ROM1A003Academic Writing for Romanists P. Vurmz 1/1/02 5P
10 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.) (Obligatory courses)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PO1A001Practical Portuguese I I. Svobodovázk 0/4/27 1P
FF:PO1A002Practical Portuguese II I. Svobodovázk 0/6/28 2P
FF:PO1A003Practical Portuguese III I. Svobodováz 0/2/12 3P
FF:PO1A004Practical Portuguese IV I. Svobodovázk 0/2/13 4P
FF:PO1A005Practical Portuguese V I. Svobodováz 0/2/12 5P
FF:PO1A006Practical Portuguese VI I. Svobodovázk 0/2/13 6P
FF:PO1A011History and Culture I P. Dytrtzk 2/0/05 1Z
FF:PO1A012History and Culture II P. Dytrtzk 2/0/05 2Z
FF:PO1A021Portuguese Literature I S. Špánkovázk 2/2/15 3P
FF:PO1A022Portuguese Literature II S. Špánkovázk 2/2/15 4P
FF:PO1A023Brazilian Literature I S. Špánkovázk 1/1/25 5P
FF:PO1A024Brazilian Literature II S. Špánkovázk 1/1/25 6P
FF:PO1A031Portuguese Linguistics I. Svobodovázk 2/2/15 1P
FF:PO1A032Portuguese Linguistics II I. Svobodovázk 1/1/25 2P
FF:PO1A033Portuguese Linguistics III I. Svobodovázk 1/1/15 3P
FF:PO1A034Portuguese Linguistics IV I. Svobodovázk 1/1/25 4P
FF:PO1A041Portuguese linguistics themes I. Svobodovázk 1/1/15 3P
FF:PO1A042Linguistics themes II I. Svobodovázk 1/1/25 4P
FF:PO1A054Written Test S. Špánkováz 0/0/0- 6-
FF:PO1A055Bachelor's State Exam S. ŠpánkováSZk 0/0/0- 6-
FF:ROM1A001Introduction to Linguistics I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Introduction to Literature Studies P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
95 credits

Povinně volitelné předměty (Optional courses)

Jazykové předměty Language courses

Student jednooborového programu musí absolvovat minimálně 12 kreditů z těchto předmětů. Tyto předměty je vhodné si zapisovat v 3. až 6. semestru. Student of one-field study needs at least 12 credits.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PO1B001Portuguese Exercises I M. Baptista Nery Plchzk 0/2/14 3-
FF:PO1B002Portuguese Exercises II M. Baptista Nery Plchzk 0/2/14 4-
FF:PO1B003Portuguese Exercises III M. Baptista Nery Plchzk 0/2/14 5-
FF:PO1B004Portuguese Exercises IV M. Baptista Nery Plchzk 0/2/14 6-
FF:PO1B005Audition and Comprehension Seminar I M. Baptista Nery Plchzk 0/2/14 3-
FF:PO1B006Audition and Comprehension Seminar II M. Baptista Nery Plchzk 0/2/14 4-
FF:PO1B017Analysis of Portuguese Text S. Špánkovázk 0/2/14 4-
28 credits

Literární předměty Literary Courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PO1B010Portuguese Short Story S. Špánkovázk 1/1/14 5-
FF:PO1B011Literature of Portuguese-Speaking African Countries S. Špánkovázk 1/1/14 3-
FF:PO1B014Portuguese Fantastic Short-Story S. Špánkovázk 1/1/14 6-
FF:PO1B015Portuguese Literature and Cinema S. Špánkováz 1/1/03 4-
FF:PO1B018Reading Portuguese-Written African Literature S. Špánkovázk 1/1/04 6-
19 credits

Kulturní předměty Cultural courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PO1B012Cultural Workshop I S. Špánkováz 0/1/23 5-
FF:PO1B013Cultural Workshop II B S. Špánkováz 0/1/23 6-
FF:PO1B016Portuguese Culture and Civilization B V S. Špánkovázk 2/0/14 4-
10 credits

Společné jazykové předměty Common language courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ROM1BFR01Practical French I P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR02Practical French II P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BFR03Practical French III P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR04Practical French IV P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BIJ01Practical Italian I P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ02Practical Italian II P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BIJ03Practical Italian III P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ04Practical Italian IV P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BKA01Practical Catalan I L. Kuzmováz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA02Practical Catalan II L. Kuzmovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BKA03Practical Catalan III L. Kuzmováz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA04Practical Catalan IV L. Kuzmovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BSJ01Practical Spanish I I. Buzekz 0/2/24 --
FF:ROM1BSJ02Practical Spanish II I. Buzekzk 0/2/05 --
FF:ROM1BSJ03Practical Spanish III I. Buzekz 0/2/04 --
FF:ROM1BSJ04Practical Spanish IV I. Buzekzk 0/2/05 --
72 credits

Ostatní společné předměty Other common courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/25 --
FF:ROM1B140Czech Queer History J. Seidlzk 1/1/05 --
FF:ROM1B143Development anthropology in Latin America A. Alchaziduzk 1/1/25 --
FF:ROM1BBA01Basque Language I N. Olaranz 0/2/04 --
FF:ROM1BBA02Basque Language II D. Almandoz Irigoyenzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA03Basque Language III N. Olaranz 1/2/24 --
FF:ROM1BBA04Basque Language IV P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA11Basque Literature N. Olaranzk 1/2/25 --
FF:ROM1BBA12Basque Cinema D. Almandoz Irigoyenzk 0/2/25 --
43 credits

Volitelné předměty (Other optional courses)