FF FBBApSLIT Lithuanian
Name in Czech: Litevština
Bachelor's full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-BA_ Baltic Studies

Introductory information / Instructions

Student baltistiky absolvuje předměty ve "Společné části" a také ve "Specializační části": po rozkliknutí se vám objeví bližší pokyny ke každé z nich. Baltistika se specializací litevština a se specializací finština jsou otevírány střídavě ob rok. Náš studijní program umožňuje studentům přestupovat mezi těmito plány: pro bližší informace o přestupu obraťte se na garanta programu.

Společná část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BAL_01Introductory course to Baltic studies J. Šíkzk 2/0/06 1Z
FF:BAL_02Introduction to linguitics for Baltic studies O. Šefčíkzk 2/0/05 1Z
FF:BA_03Introductory Course to Literary Studies B. Fořtzk 0/2/05 1Z
FF:BA_05The Medieval History of the Baltic Region H. Beresnevičiúte Nosalovazk 2/0/05 2P
FF:BAL_06Readings in the Medieval History of the Baltic Region H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/3/0 samostatná četba.3 2P
FF:BA_08Introduction to Academic Writing I T. Kabeláčovázk 0/2/05 1Z
FF:BA_09Introduction to Academic Writing II V. Šeferiszk 0/2/04 2Z
FF:BA_10The Newer History of Lithuania and Poland H. Beresnevičiúte Nosalovazk 2/0/05 3P
FF:BA_11The Old Literature of Lithuania V. Šeferiszk 2/0/05 3P
FF:BAL_12Readings in Lithuanian Literature V. Šeferiszk 0/0/0 samostatná četba.3 3P
FF:BA_14Modern History of Latvia and Estonia H. Beresnevičiúte Nosalovazk 2/0/05 4P
FF:BA_15Literature and Cultural History of Latvia and Estonia J. Šíkzk 2/0/05 4P
FF:BAL_16Reading of Latvian and Estonian Literature J. Šíkzk 0/0/0 samostatná četba.3 4P
FF:BA_17Newer History of Finland and Scandinavia H. Beresnevičiúte Nosalovazk 2/0/05 5P
FF:BA_18Literature and cultural history of Finland and Scandinavia J. Šíkzk 2/0/05 5P
FF:BA_SZk_BcBachelor's State Exam V. ŠeferisSZk 0/0/0- 6-
69 credits

Bachelor's thesis

Semináře k bakalářské práci jsou určeny pro přípravu bakalářské práce a absolvují se ve 4. a 6. semestru studia. Bakalářská práce se obhajuje v posledním (6.) semestru studia.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_BpBachelor’s Thesis P. Hebedováz 0/0/0- 6P
FF:BA_Sem_Bp1Bachelor's Thesis Seminar I P. Hebedováz 0/2/05 4P
FF:BA_Sem_Bp2Bachelor's Thesis Seminar II P. Hebedováz 0/2/05 6P
10 credits

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_Li1Lithuanian 1 V. Šeferiszk 0/4/04 1Z
FF:BA_L1_drilLithuanian 1 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 1P
FF:BA_Li2Lithuanian 2 V. Šeferiszk 0/4/04 2Z
FF:BA_L2_drilLithuanian 2 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 2P
FF:BA_Li3Lithuanian 3 V. Šeferiszk 0/4/04 3Z
FF:BA_L3_drilLithuanian 3 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 3P
FF:BA_Li4Lithuanian 4 V. Šeferiszk 0/4/04 4Z
FF:BA_L4_drilLithuanian 4 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 4P
FF:BA_Li5Lithuanian 5 V. Šeferiszk 0/4/04 5Z
FF:BA_L5_drilLithuanian 5 drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 5P
FF:BA_Li6Lithuanian 6 V. Šeferiszk 0/4/04 6Z
FF:BA_L6_drilLithuanian 6 - drill T. Kabeláčovázk 0/2/02 6P
FF:BA_Li_sys1Lithuanian: grammatical system I V. Šeferiszk 2/0/05 3Z
FF:BA_Li_sys2Lithuanian: grammatical system II V. Šeferiszk 2/0/05 4Z
FF:BA_Li_cet1Lithuanian reading I H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/04 5P
FF:BA_Li_cet2Lithuanian reading II H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/04 6P
FF:BA_04History of Baltic Languages V. Šeferiszk 2/0/05 4Z
59 credits

Selective courses

Od třetího semestru studia baltistiky má student-litevštinář povinnost zvolit druhý jazyk studia baltistiky: lotyštinu, estonštinu nebo finštinu. V rámci zvoleného jazyka pak je nutno absolvovat všechny uvedené předměty. Student volí jazyk dle svého uvážení. Učitelé poskytnou bližší informace ke studiu každého z uvedených jazyků.

Druhý jazyk: lotyština

Student musí absolvovat všechny uvedené předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_Lo1Latvian language 1 K. Vaceka-Antezk 0/4/04 3-
FF:BA_LV1drilLatvian language 1 - drill K. Vaceka-Antezk 0/2/02 3-
FF:BA_Lo2Latvian language 2 K. Vaceka-Antezk 0/4/04 4-
FF:BA_LV2drilLatvian language 2 - drill K. Vaceka-Antezk 0/2/02 4-
FF:BA_Lo3Latvian language 3 K. Vaceka-Antezk 0/4/04 5-
FF:BA_LV3drilLatvian language 3 - drill K. Vaceka-Antezk 0/2/02 5-
FF:BA_Lo4Latvian language 4 K. Vaceka-Antezk 0/4/04 6-
FF:BA_LV4drilLatvian language 4 - drill K. Vaceka-Antezk 0/2/02 6-
24 credits
Druhý jazyk: estonština

Student musí absolvovat všechny uvedené předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:Ba_Est1Estonian 1 P. Hebedovázk 0/4/04 3-
FF:BA_E1_drilEstonian 1 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_Est2Estonian 2 P. Hebedovázk 0/4/04 4-
FF:BA_E2_drilEstonian 2 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_Est3Estonian 3 P. Hebedovázk 0/4/04 5-
FF:BA_E3_drilEstonian 3 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_Est4Estonian 4 P. Hebedovázk 0/4/04 6-
FF:BA_E4_drilEstonian 4 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 --
24 credits
Druhý jazyk: finština

Student musí absolvovat všechny uvedené předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:BA_Fi1Finnish language 1 J. Šíkzk 0/4/04 3-
FF:BA_F1_drilFinnish language 1 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 3-
FF:BA_Fi2Finnish language 2 J. Šíkzk 0/4/04 4-
FF:BA_F2_drilFinnish language 2 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 4-
FF:BA_Fi3Finnish language 3 J. Šíkzk 0/4/04 5-
FF:BA_F3_drilFinnish language 3 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 5-
FF:BA_Fi4Finnish language 4 J. Šíkzk 0/4/04 6-
FF:BA_F4_drilFinnish language 4 - drill P. Hebedovázk 0/2/02 6-
24 credits