PřF GEOZV Principles of geology
Name in Czech: Geologie základní
master's full-time minor
Included in the programme: PřF N-GEO Geology

Introductory information / Instructions

Nutno splnit oba bloky a dosáhnout celkem 40 kreditů dostatečnou volbou volitelných (G%) nebo dalších povinně volitelných předmětů.

Povinný předmět

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G7081Regional Geology of the World J. Leichmannzk 2/0/03 --
3 credits

Selective courses

Paleontologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G2081Advanced Palaeontology (II) N. Dolákovázk 2/2/06 1P
PřF:G7381Rockforming fossils N. Dolákovázk 1/1/03 2P
PřF:G9381Palaeocology Š. Hladilovázk 2/2/06 3Z
PřF:G7221Micropaleontology N. Dolákovázk 0/0/0 5 dnů.3 1-
18 credits

Historická geologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G4061Advanced Historical Geology J. Kalvodazk 2/1/05 1Z
PřF:G7301Methods of stratigraphy O. Bábekzk 2/1/05 2Z
PřF:GA231Holocén M. Ivanovzk 2/1/05 3Z
PřF:G6021Geology of Slovakia J. Hókzk 2/0/03 4-
18 credits

Sedimentární geologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G8081Sedimentology S. Nehybazk 2/1/05 1Z
PřF:G8141Pedology M. Ivanovzk 2/1/05 2Z
PřF:G9301Sedimentary basins and oil geology S. Nehybazk 1/1/03 3Z
PřF:GA401Sedimentary petrology (II) T. Kumpanzk 2/1/05 4P
18 credits

Mineralogie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G2061Advanced Mineralogy (II) Z. Lososzk 2/26 1Z
PřF:G9901Applied mineralogy M. Novákzk 2/2/06 2P
PřF:G8761Recalculation of chemical data for geologist R. Škodazk 1/13 3P
PřF:G8601X-ray diffractometry J. Cempírekzk 1/1/03 4P
18 credits

Magmatická a metamorfní petrologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G7501Physical geochemistry J. Zemanzk 2/1/05 1P
PřF:G4021Igneous petrology J. Leichmannzk 2/1/05 2Z
PřF:G9801Metamorphic Petrology J. Kotkovázk 2/1/05 3P
PřF:G7651Instrumental methods in petrology J. Leichmannzk 1/1/03 4P
18 credits

Strukturní geologie a geotektonika

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G9651Orientation analysis in geology R. Melicharzk 1/1/03 1Z
PřF:G7631Tectonophysics P. Špačekzk 2/15 2P
PřF:G5091Advanced Structural Geology R. Melicharzk 1/25 3Z
PřF:G7321Plate Tectonics and Orogeny R. Melicharzk 1/25 4Z
18 credits

Fyzika Země

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G8311Physics of the Earth and Geodynamics P. Špačekzk 2/1/05 1P
PřF:G8461Seismology and seismotectonics J. Havířzk 2/1/05 2P
PřF:G7521Petrophysics M. Chadimazk 2/1/05 3-
PřF:G7891Magnetic anisotropy M. Chadimazk 1/1/03 4-
18 credits