FSS EVS81 European Studies
Name in Czech: Evropská studia
master's full-time, completion only
Included in the programme: FSS N-EVS European Studies

Introductory information / Instructions

Obor Evropská studia (dále ES) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako magisterské navazující jednooborové studium v prezenční formě. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (dále jen ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce oboru ES. Předměty jiných oborů jsou součástí nabídky povinně volitelných předmětů oboru ES pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v registračních šablonách a lze v nich získat ECTS jen tehdy, jsou-li absolvovány v semestru, pro který byly na oboru ES vypsány.

Standardní doba studia oboru ES v magisterském stupni je 4 semestry. Obor je koncipován tak, aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr druhého roku studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 45–60 normostran textu.

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

 

Aby se studenti tohoto imatrikulačního ročníku mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, jsou povinni dosáhnout na oboru ES celkově 120 ECTS, z toho 62 ECTS za povinné předměty a 58 ECTS za povinně volitelné předměty.

Studenti musí mít dále splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci, přičemž získané 4 ECTS se započítávají do 120 oborových ECTS.

Podmínkou účasti u SZZ je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Minimální jazyková kompetence
Informace o katedře mezinárodních vztahů a evropských studií

Vysvětlení prerekvizit

Upozorňujeme na aktuální nabídku letních škol (ohodnocených kredity ECTS, zpoplatněných i bez poplatku) v Obchodním centru MU.

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:EVS408Diploma Seminar P. Kaniokz 0/2/014 4P
14 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:EVS401Political System of EU P. Kaniokzk 1/1/012 --
FSS:EVS402Europeanisation of Political Systems V. Hloušekzk 1/1/012 --
FSS:EVS403Organized Interests in the EU M. Pitrovázk 1/1/08 --
32 credits

EVS405 nebo EVSn4003

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:EVSn4003Analysis and Research Methods in European policy P. Kaniokz 0/2/06 2P
FSS:EVS405Analysis and Research Methods in European policy P. Kaniokz 0/2/06 2P
12 credits
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:EVS409Europe after 1989 V. Hloušekzk 1/1/010 --
10 credits

Selective courses

Blok 1

Pozn.: uvedené semestry u jednotlivých předmětů jsou pouze orientační.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:EVSn5012Constitutional revisions of the EU M. Pitrováz 1/1/06 1-
FSS:EVSn5013The ECJ and Constitutional Disputes I. Pospíšilzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5026Jazz and Politics in Europe 1930-1950 V. Hloušekz 1/1/03 --
FSS:EVSn5029Intergovernmental Union P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSn5035Monetary integration in the EU P. Kaniokzk 1/1/06 3-
FSS:EVSn5036Lisbon treaty step by step M. Pitrováz 0/2/04 --
FSS:EVSn5040Educational and Research Policy P. Fialazk 1/1/06 4-
FSS:EVSn5041The Judicialization of International Politics H. Smekalzk 1/1/06 3-
FSS:EVSn5042Central Europe and Hungarian-Slovak relations V. Havlíkzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5043Academic writing in EU studies M. Pitrováz 1/1/02 --
FSS:EVSn5044European Neighburhood Policy and EU Eastern Partnership P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:EVSn5045Politics and Society in Europe: Analyses and Interpretations P. Fialaz 0/2/06 1-
FSS:EVSn5050EU and Human Rights H. Smekalzk 1/1/07 2-
FSS:EVSn5057Career Planning and Decision-Making P. Kaniokz 0/2/02 --
FSS:EVSn5061Czech EU Policy P. Kaniokzk 1/1/04 4-
FSS:EVSn5066European Policy Analysis P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5025External dimension of the EU Energy Policy B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5076Democratization in the Globalized World: Comparison of Good /and Bad/ Practices P. Suchýz 0/2/04 --
FSS:MVZn5077Central Europe in International Politics: Past, Presence and Future M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MEBn5032CEE-Russia Energy Relations T. Vlčekzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5020The Discrete charm of diplomacy P. Suchýz 2/0/02 --
FSS:MVZn5067Europe in Interantional Economy O. Krpeczk 2/0/04 --
FSS:POLn6010Experimental Political Science R. Chytilekzk 1/1/05 --
111 credits

Blok 2 - Praktické předměty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:EVSn5900Internship A. Konvalinováz 0/0/05 --
FSS:EVSn5901Summer school V. Velička Zapletalováz 0/0/03 --
FSS:FSS410Study Visit A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS490Placement Abroad A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:FSSn4410Study Visit P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Placement Abroad P. Suchýz 0/0/020 --
56 credits

Blok 3 - Předměty v AJ

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:EGO402EU Law and European System of Human Rights Protection V. Hloušekzk 1/18 --
FSS:EVSn5020Political Issues and Social Policy in the European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:EVSn5024Economic, Political and Social Identity in the European Union P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5058Theoretical Approaches to the Study of the European Union P. Kaniokzk 2/0/06 --
FSS:EVSn5059Israel and the EU P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:EVSn5060European refugee crisis V. Velička Zapletalováz 1/1/04 --
FSS:EVSn5064The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:EVSn5065Brexit: Politics, Policies and Processes M. Brusenbauch Meislovázk 1/1/05 --
FSS:EVSn5067How do they see us? The Czech Republic and its European Partners M. Brusenbauch Meislovázk 2/0/03 --
FSS:FSSn4000Předmět ze zahraniční v AJ D. Mahrová- 0/0/0- --
FSS:IREn5001European security architecture Z. Křížzk 1/1/05 --
FSS:IREn5006German foreign policy J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:IREn5021EU crisis management J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:IREn5502Theory of International Relations and European Integration. M. Brusenbauch Meislovázk 2/0/03 --
FSS:MEBn5033Statistical Data Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 --
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 --
FSS:MEBn5038EU Energy Law B. Dančákzk 2/0/03 --
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 --
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:MVZn5078Human Rights in Post-Conflict Societies Z. Křížzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5096The Start-up Nation P. Suchýz 0/0/05 --
FSS:MVZn5097Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:EGO429Politics of Euroscepticism V. Hloušekzk 1/16 --
121 credits