FF FDCELIkSKO Intermediální a mezikulturní komunikace
Název anglicky: Intermedial and Intercultural Communication
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-CELI_ Česká literatura

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CLDS_a01Doktorská práce M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.25 8-
FF:CLDS_a02Teze doktorské disertace M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 7-
FF:CLDS_a03Doktorská zkouška M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.10 7-
FF:CLDS_a04Vystoupení na vědecké konferenci I Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 4-
FF:CLDS_a07Studie v odborném tisku Z. Fišerk 0/0/0 blok.10 7-
FF:CLDS_a09Pramenné studium, výzkum I M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.10 1-
FF:CLDS_a13Zahraniční stáž I Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 5-
FF:CLDS_a17Doktorandský seminář I M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 1-
FF:CLDS_a18Doktorandský seminář II M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 2-
FF:CLDS_a26Metody, analýzy a interpretace Z. Fišerzk 0/0/0 blok.15 2-
FF:CLDS_a32Interdisciplinární přesahy bohemistických studií M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.15 3-
FF:NARD50Metodologie literární vědy B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 1-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 3x2 hodiny.10 4-
135 kreditů

Specializační předměty Intermediální a mezikulturní komunikace

Je nutné získat 60 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34140Vybrané kategorie teorie literatury a kultury T. Pospíšilzk 0/0/015 2-
FF:CLDS_a27Intermedialita a adaptace P. Bubeníčekzk 0/0/0 blok.15 3-
FF:NJDSL4_30Metodologie literární a kulturní historie A. Urválekz 0/0/0 blok.15 5-
FF:ROMDJKVízejazyčnost a kulturní rozhraní P. Kyloušekzk 0/0/0 blok.15 6-
60 kreditů

Povinné předměty – cizí jazyk

Student musí absolvovat jeden předmět z nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium M. Ševečkovázk 0/0/05 --
FF:CLDS_a40Cizí jazyk - referát v cizím jazyce Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
25 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nasbírat minimálně 25 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34110Literární anglistika M. Horákovázk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34120Literární hodnoty a kanonicita M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34130Sociologie literárního textu M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34160Film Adaptations of English Speaking Literatures T. Pospíšilzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:NARD51Fikce a fikčnost B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSL4_31Kapitoly ze světové literatury A. Urválekz 0/0/0 blok.15 --
105 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty si student může vybírat jak z tohoto bloku, tak z celofakultní nabídky volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CLDS_a05Vystoupení na vědecké konferenci II Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a06Vystoupení na vědecké konferenci III Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a08Recenze v odborném tisku Z. Fišerk 0/0/0 blok.10 --
FF:CLDS_a14Zahraniční stáž II Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a15Zahraniční stáž III Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a16Zahraniční stáž IV Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a25Literatura a kultura ve slovanském areálu M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a30Textová příprava M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.20 --
FF:CLDS_a35Pedagogická činnost I M. Soleiman pour Hashemik 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a36Pedagogická činnost II M. Soleiman pour Hashemik 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a41 -- 0/0- --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
110 kreditů