LF DNEUV Neurovědy
Název anglicky: Neurosciences
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR Neurovědy

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY: Indikativní nabídka, student volí dle konkrétního zaměření dizertační práce: Neuroanatomie, Neurofyziologie, Neuropsychologie a experimentální psychologie, Neuropsychofarmakologie, Patofyziologie nervového systému, Neurologie, Psychiatrie, Behaviorální farmakologie, Animální modely poruch CNS, Obecná psychologie, Zpracování a analýza signálů a obrazů a Výpočetní neurovědy. Oborová komise specializace Neurovědy umožňuje pro studenty, zapojené ve výzkumných skupinách CEITEC-MU, stanovit podmínky individuálního studijního plánu tak, aby byly naplněny požadavky „CEITEC PhD School“.

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.