FSS BSS11 Bezpečnostní a strategická studia
Název anglicky: Security and Strategic Studies
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-BSS Bezpečnostní a strategická studia

Diplomová práce

Studenti a studentky musí absolovovat předmět BSSn4408 Diplomový seminář za 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSSn4408Diplomový seminář M. Marešz 0/2/020 4P
20 kreditů

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Povinné předměty

Studenti a studentky musí získat 51 kreditů z povinných předmětů (do tohoto počtu není započteno 20 kreditů za BSSn4408) a k tomu získat 4 kredity za minimální jazykovou kompetenci v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSSn4402Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky M. Marešzk 1/1/08 1Z
FSS:BSSn4403Komparativní analýza bezpečnostní politiky M. Marešzk 1/1/07 2P
FSS:BSSn4404Výzkum konfliktu J. Holzerzk 1/1/08 3Z
FSS:BSSn4405Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích P. Spáčzk 1/1/08 2Z
FSS:BSSn4406Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia M. Marešzk 1/1/05 3Z
FSS:BSSn4411Moderní technologie a bezpečnost J. Drmolazk 1/1/07 1P
FSS:BSSn4407Bezpečnostní praxe M. Marešz 0/2/08 3Z
51 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí získat minimálně 45 kreditů z povinně-volitelných předmětů. Do tohoto počtu se mohou započítat i 5 kreditů z volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSSn4450Militantní demokracie M. Marešzk 1/1/06 1-
FSS:BSSn4455Analýza bezpečnostních informací ve zpravodajských službách M. Marešzk 1/16 2-
FSS:BSSn4463Komparativní trestní politika M. Marešzk 1/16 2-
FSS:BSSn4465Politická korupce M. Marešzk 1/15 3-
FSS:BSSn4469Kybernetická bezpečnost M. Marešzk 1/1/06 3-
FSS:BSSn4471Letní/zimní škola M. Marešz 0/2/02 3-
FSS:BSSn4476Základy zpravodajské analýzy a práce s otevřenými zdroji M. Marešzk 1/1/04 3-
FSS:BSSn4478Predikční modely v bezpečnostní praxi A. Souralovázk 1/1/07 2-
FSS:BSSn4489Modelování a simulace komplexních systémů J. Drmolazk 1/1/06 2-
FSS:BSSn4493Tvorba strategie J. Procházkazk 1/1/05 1-
FSS:BSSn4494Russia and the European Far Right P. Mlejnkovázk 1/1/05 1-
FSS:BSSn4495Qualitative Research Methods M. Matejovazk 1/1/07 2-
FSS:BSSn4451Konceptualizace konfliktu a terorismu L. Konečnázk 1/1/06 --
FSS:BSSn4457Regional Security Complexes V. Stojarovázk 1/1/06 --
FSS:BSSn4459Strategies of insurgency and counterinsurgency M. Marešzk 1/1/07 --
FSS:BSSn4460Disinformation and Propaganda M. Gregorzk 1/1/06 --
FSS:BSSn4474Islamic Political Thought J. Krauszk 1/1/06 --
FSS:BSSn4480Religion and Identity in Contemporary World M. Bartoszewiczzk 1/1/06 --
FSS:BSSn4490Conflict Resolution V. Stojarovázk 0/2/07 --
109 kreditů

Volitelné předměty

Studenti a studentky mohou získat 5 kreditů z volitelných předmětů (poté jim stačí 40 kreditů z povinně volitelných předmětů).