FSpS AK Aplikovaná kineziologie
Název anglicky: Applied Kinesiology
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSpS N-KTAK Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:np4001Metodologie J. Zhánělzk 1/2/06 2P
FSpS:n4002Magisterská práce 1 Z. Reguliz 0/0/07 3-
FSpS:n4004Magisterská práce 2 Z. Reguliz 0/07 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:n4003English R. Prucklovázk 0/0/02 2-
FSpS:n4054Kondiční trénink v zimních podmínkách J. Cacekz 0/0/0 5 D.2 1P
FSpS:np4050Kondiční trénink 1 J. Ondráčekzk 1/15 1Z
FSpS:np4051Diagnostika a pohybový systém v ontogenezi K. Kapounkovázk 1/2/05 1P
FSpS:np4052Aplikovaná kineziologie R. Vysokýzk 2/2/06 1P
FSpS:np4053Zátěžová diagnostika M. Zvonařz 1/1/03 1Z
FSpS:np4055Kondiční trénink 2 J. Ondráčekzk 1/2/05 2Z
FSpS:np4056Věda a sport M. Zvonařz 1/1/03 2P
FSpS:np4057Sociálni psychologie ve sportu H. Válkováz 1/1/03 3-
FSpS:np4058Výživové poradenství I. Hrnčiříkovázk 1/2/05 3P
FSpS:np4059Podnikání ve sportu O. Racekz 1/1/03 4P
FSpS:np4060Alternative trends in regeneration I. Struhárzk 1/1/04 4-
46 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:n4432Praxe 1 M. Crhováz 0/0/0 52 hodin.2 3-
FSpS:n4442Praxe 2 M. Crhováz 0/0/0 52 hodin.2 4-
FSpS:np4410Neurofyziologie a neuropatologie K. Kapounkovázk 1/1/04 1P
FSpS:np4411Vývojová psychologie H. Válkováz 0/1/02 1-
FSpS:np4412Výživa v ontogenezi člověka I. Hrnčiříkováz 1/1/03 1P
FSpS:np4413Aplikovaná kinezioterapie K. Šoltés Mertováz 0/2/03 1-
FSpS:np4420Výživa v prevenci a nemoci I. Hrnčiříkovázk 2/1/05 2P
FSpS:np4421Kondiční trénink v oblasti zdraví a nemoci J. Cacekzk 2/2/06 2P
FSpS:np4423Pohybové regenerační techniky P. Vaculíkováz 0/2/03 2-
FSpS:np4430Intervenční preventivní programy K. Kapounkovázk 1/2/05 3P
FSpS:np4431Aplikované pohybové aktivity A. Skotákováz 0/1/02 3-
FSpS:np4433Psychologie zdraví a patopsychologie H. Válkováz 0/2/03 3-
FSpS:np4440Ergonomie I. Struhárzk 1/14 4-
FSpS:np4441Wellness koncept I. Hrnčiříkovázk 1/2/05 4-
FSpS:np4443Biologie stárnutí K. Kapounkovák 1/1/03 4-
52 kreditů

Pedagogika

Student splní jeden ze dvou vypsaných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:n4422Letní kurz se zážitkovou pedagogikou E. Valkounováz 0/0/0 5 dní.2 2-
FSpS:np4424Pedagogika volného času V. Jůvaz 0/2/02 2-
4 kredity