LF DANIM Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF D-ANIM Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Úvodní informace / Pokyny

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na disertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia. Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené povinnosti: 1. splnit požadavky individuálního studijního plánu a semestrálních náplní dle pokynů školitele 2. absolvovat minimálně 4 okruhy kurzů společného celofakultního základu 3. absolvovat oborově specifické kurzy 4. splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu 5. absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1 měsíce) 6. prezentovat původní data na mezinárodní konferenci 7. složit státní doktorskou zkoušku 8. odevzdat disertační práci 9. získat 240 kreditů za studium TVORBU INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU LZE CHARAKTERIZOVAT TAKTO: 25 ECTS - SPOLEČNÉ PŘEDMĚTY LF MU (AJ + 4) 20 ECTS - OBOROVÉ PŘEDMĚTY

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.