LF NFYZIO01 Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: LF N-FYZIO Aplikovaná fyzioterapie

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:MFAB0711pAplikovaná biomechanika - přednáška P. Dobšákk 1/0/0 15.2 1Z
LF:MFAM0721pAntropomotorika I - přednáška L. Mífkováz 1/0/0 15.1 1P
LF:MFAM0822pAntropomotorika II - přednáška L. Mífkovázk 1/0/0 15.2 2P
LF:MFCH0821pChirurgie, traumatologie a rehabilitace - přednáška Z. Kalazk 2/0/0 30.3 2Z
LF:MFFV0711pFyzioterapie ve vnitřním lékařství - přednáška J. Siegelovázk 1/0/0 15.3 1Z
LF:MFGP0711pGynekologie, porodnictví a rehabilitace - přednáška M. Pohankazk 2/0/0 30.3 1P
LF:MFKA0711pKardiovaskulární rehabilitace - přednáška A. Havelkovázk 1/0/0 15.3 1P
LF:MFKI0741cKinezioterapie ve vnitřním lékařství I - cvičení J. Siegelovák 0/4/0 60.4 1P
LF:MFKI0741pKinezioterapie I - přednáška P. Dobšákz 1/0/0 15.2 1P
LF:MFKI0742cKinezioterapie v chirurgii a traumatologii I - cvičení J. Siegelovák 0/3/0 45.3 1P
LF:MFKI0743cKinezioterapie v ortopedii I - cvičení J. Siegelovák 0/4/0 60.4 1P
LF:MFKI0744cKinezioterapie v neurologii I - cvičení J. Siegelovák 0/4/0 60.4 1P
LF:MFKI0841cKinezioterapie ve vnitřním lékařství II - cvičení J. Siegelováz 0/4/0 60.4 2P
LF:MFKI0842cKinezioterapie v chirurgii a traumatologii II-2 - cvičení J. Siegelováz 0/3/0 45.3 2P
LF:MFKI0842pKinezioterapie II - přednáška M. Pohankazk 2/0/0 30.3 2P
LF:MFKI0843cKinezioterapie v ortopedii II- cvičení J. Siegelováz 0/3 60.3 2P
LF:MFKI0844cKinezioterapie v neurologii II - cvičení J. Siegelováz 0/4/0 60.3 2P
LF:MFMR0741cMetodologie rozvoje pohybových schopností I - cvičení J. Siegelováz 0/1/0 15.1 1Z
LF:MFMR0741pMetodologie rozvoje pohybových schopností I - přednáška J. Siegelovázk 1/0/0 15.3 1P
LF:MFMR0842cMetodologie rozvoje pohybových schopností II - cvičení J. Siegelováz 0/1/0 15.1 2Z
LF:MFPL0711pPreventivní lékařství - přednáška J. Fialazk 2/0/0 30.2 1P
LF:MFPP0721pPříprava diplomové práce I J. Siegelováz 1/0/0 15.1 1-
LF:MFPP0822cPříprava diplomové práce II J. Siegelováz 0/2/0 30.1 2-
LF:MFPT0821pPřístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii - přednáška V. Mornsteinzk 2/0/0 30.3 2Z
LF:MFPX0821xSpecializovaná prázdninová praxe P. Dobšákz 0/0/0 120.6 2P
LF:MFSF0741cMetoda Ludmily Mojžíšové - cvičení M. Pohankak 0/2/0 30.2 1Z
LF:MFSO0711pSpeciální ortopedie - přednáška P. Dobšákk 1/0/0 15.2 1Z
LF:MFSO0821pSpeciální ortopedie II - přednáška P. Dobšákk 1/0/0 15.1 2Z
LF:MFSP0842cSpeciální techniky ve fyzioterapii - cvičení P. Dobšákk 0/2/0 30.1 2Z
LF:MFST0821cStatistika - cvičení L. Dušekz 0/1/0 15.1 2P
LF:MFST0821pStatistika - přednáška L. Dušekzk 1/0/0 15.2 2P
LF:MFVL0721pVnitřní lékařství a rehabilitace - přednáška M. Součekzk 2/0/0 30.2 1P
79 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:MFAK0921pAplikovaná kineziologie I - přednáška J. Vacekz 1/0/0 15.1 3P
LF:MFAN0921pAplikovaná neurofyziologie I - přednáška P. Dobšákz 1/0/0 15.1 3P
LF:MFDP0921cDiplomová práce I J. Siegelováz 0/3/0 45.4 3-
LF:MFKP0911cKinezioterapie v ambulantní praxi III - cvičení M. Sosíkovák 0/12/0 180.10 3P
LF:MFMR0943cMetodologie rozvoje pohybových schopností III - cvičení J. Siegelováz 0/1/0 15.1 3Z
LF:MFPD0911pPedagogika - přednáška J. Kratochvílovázk 2/0/0 30.3 3-
LF:MFPR0911pPediatrie a rehabilitace - přednáška P. Jabandžievzk 2/0/0 30.3 3P
LF:MFSP0943cSenzomotorická stimulace J. Vacekk 0/2/0 30.1 3P
LF:MFTF0921cDiagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému I - cvičení J. Vacekk 0/4/0 60.2 3P
LF:MFTF0921pDiagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému I - přednáška J. Vacekz 2/0/0 30.2 3P
LF:MFVZ0911pVeřejné zdravotnictví - přednáška P. Kaňovák 2/0/0 30.2 3P
LF:MPON0911pOnkologie - přednáška L. Pourz 1/0/0 15.1 3P
31 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:MFAK1022pAplikovaná kineziologie II - přednáška J. Vacekzk 1/0/0 10.2 4P
LF:MFAN1022pAplikovaná neurofyziologie II - přednáška P. Dobšákzk 1/0/0 10.2 4P
LF:MFDP1022cDiplomová práce II J. Siegelováz 3/0/0 30.5 4-
LF:MFIN1011pInfekční nemoci a rehabilitace - přednáška P. Husak 2/0/0 20.2 4P
LF:MFKI1051cKinezioterapie v urologii IV - cvičení M. Pohankak 0/2/0 30.1 4P
LF:MFKI1052cKinezioterapie v gynekologii - cvičení M. Pohankak 0/2/0 30.1 4P
LF:MFKI1053cKinezioterapie v dětské neurologii IV - cvičení J. Siegelovák 0/2/0 30.1 4P
LF:MFKI1054cKinezioterapie v dětské ortopedii IV - cvičení J. Siegelovák 0/2/0 30.1 4P
LF:MFKR1011pKomprehenzivní rehabilitace - přednáška M. Pohankaz 1/0/0 10.1 4P
LF:MFMR1044cMetodologie rozvoje pohybových schopností IV - cvičení J. Siegelováz 0/1/0 10.1 4Z
LF:MFSP1044cPraktické využití vývojové kineziologie v diagnostice v rámci klinické praxe - cvičení P. Dobšákk 0/2/0 20.1 4P
LF:MFTF1022cDiagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému II - cvičení J. Vacekz 0/4/0 40.1 4P
LF:MFTF1022pDiagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému II - přednáška J. Vacekz 1/0/0 10.1 4P
20 kreditů