LF NFYZIO01 Aplikovaná fyzioterapie
Název anglicky: Applied Physiotherapy
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: LF N-FYZIO Aplikovaná fyzioterapie

Úvodní informace / Pokyny

Student zapisuje všechny povinné předměty dle studijního plánu. Jako volitelné může zapsat předměty, které jsou v daném období vyučovány na fakultách MU a jejichž zápis je pro studenty daného programu povolen. Zkoušky je možno konat po absolvování předepsané výuky příslušného předmětu pouze ve zkouškovém období. Pro postup do dalšího semestru je nutno shromáždit alespoň 20 ECTS.

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:MFAB0711pAplikovaná biomechanika - přednáška P. Dobšákk 1/0/0 15.2 1Z
LF:MFAM0721pAntropomotorika I L. Mífkováz 1/0/0 15.1 1P
LF:MFAM0822pAntropomotorika II - přednáška L. Mífkovázk 1/0/0 15.2 2P
LF:MFCH0821pChirurgie, traumatologie a rehabilitace - přednáška Z. Kalazk 2/0/0 30.3 2Z
LF:MFFV0711pFyzioterapie ve vnitřním lékařství - přednáška L. Vymazalovázk 1/0/0 15.3 1Z
LF:MFGP0711pGynekologie, porodnictví a rehabilitace - přednáška M. Pohankazk 2/0/0 30.3 1P
LF:MFKA0711pKardiovaskulární rehabilitace - přednáška A. Havelkovázk 1/0/0 15.3 1P
LF:MFKI0741cKinezioterapie ve vnitřním lékařství I - cvičení J. Siegelovák 0/4/0 60.4 1P
LF:MFKI0741pKinezioterapie I - přednášky P. Dobšákz 1/0/0 15.2 1P
LF:MFKI0742cKinezioterapie v chirurgii a traumatologii I - cvičení V. Mrkvicovák 0/3/0 45.3 1P
LF:MFKI0743cKinezioterapie v ortopedii I - cvičení V. Mrkvicovák 0/4/0 60.4 1P
LF:MFKI0744cKinezioterapie v neurologii I - cvičení J. Siegelovák 0/4/0 60.4 1P
LF:MFKI0841cKinezioterapie ve vnitřním lékařství II - cvičení J. Siegelováz 0/4/0 60.4 2P
LF:MFKI0842cKinezioterapie v chirurgii a traumatologii II-2 - cvičení J. Siegelováz 0/3/0 45.3 2P
LF:MFKI0842pKinezioterapie II - přednáška M. Pohankazk 2/0/0 30.3 2P
LF:MFKI0843cKinezioterapie v ortopedii II- cvičení J. Siegelováz 0/3 60.3 2P
LF:MFKI0844cKinezioterapie v neurologii II - cvičení J. Siegelováz 0/4/0 60.3 2P
LF:MFMR0741cMetodologie rozvoje pohybových schopností I - cvičení P. Dobšákz 0/1/0 15.1 1Z
LF:MFMR0741pMetodologie rozvoje pohybových schopností I - přednáška J. Siegelovázk 1/0/0 15.3 1P
LF:MFMR0842cMetodologie rozvoje pohybových schopností II - cvičení J. Siegelováz 0/1/0 15.1 2Z
LF:MFPL0711pPreventivní lékařství - přednáška J. Fialazk 2/0/0 30.2 1P
LF:MFPP0721pPříprava diplomové práce I J. Siegelováz 1/0/0 15.1 1-
LF:MFPP0822cPříprava diplomové práce II J. Siegelováz 0/2/0 30.1 2-
LF:MFPT0821pPřístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii - přednáška V. Mornsteinzk 2/0/0 30.3 2Z
LF:MFPX0821xSpecializovaná prázdninová praxe P. Dobšákz 0/0/0 120.6 2P
LF:MFSF0741cMetoda Ludmily Mojžíšové - cvičení M. Pohankak 0/2/0 30.2 1Z
LF:MFSO0711pSpeciální ortopedie I - přednáška P. Dobšákk 1/0/0 15.2 1Z
LF:MFSO0821pSpeciální ortopedie II - přednáška P. Dobšákk 1/0/0 15.1 2Z
LF:MFSP0842cSpeciální techniky ve fyzioterapii - cvičení P. Dobšákk 0/2/0 30.1 2Z
LF:MFST0821cStatistika - cvičení L. Dušekz 0/1/0 15.1 2P
LF:MFST0821pStatistika - přednáška L. Dušekzk 1/0/0 15.2 2P
LF:MFVL0721pVnitřní lékařství a rehabilitace I B. Kianičkazk 2/0/0 30.2 1P
79 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:MFAK0921pAplikovaná kineziologie I - přednáška J. Vacekz 1/0/0 15.1 3P
LF:MFAN0921pAplikovaná neurofyziologie I P. Dobšákz 1/0/0 15.1 3P
LF:MFDP0921cDiplomová práce I J. Siegelováz 0/3/0 45.4 3-
LF:MFKP0911cKinezioterapie v ambulantní praxi III - cvičení M. Sosíkovák 0/12/0 180.10 3P
LF:MFMR0943cMetodologie rozvoje pohybových schopností III - cvičení P. Dobšákz 0/1/0 15.1 3Z
LF:MFPD0911pPedagogika - přednáška J. Kratochvílovázk 2/0/0 30.3 3-
LF:MFPR0911pPediatrie a rehabilitace - přednáška P. Jabandžievzk 2/0/0 30.3 3P
LF:MFSP0943cSenzomotorická stimulace J. Vacekk 0/2/0 30.1 3P
LF:MFTF0921cDiagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému I - cvičení J. Vacekk 0/4/0 60.2 3P
LF:MFTF0921pDiagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému I - přednáška J. Vacekz 2/0/0 30.2 3P
LF:MFVZ0911pVeřejné zdravotnictví - přednáška P. Kaňovák 2/0/0 30.2 3P
LF:MPON0911pOnkologie - přednáška L. Pourz 1/0/0 15.1 3P
31 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:MFAK1022pAplikovaná kineziologie II - přednáška J. Vacekzk 1/0/0 10.2 4P
LF:MFAN1022pAplikovaná neurofyziologie II P. Dobšákzk 1/0/0 10.2 4P
LF:MFDP1022cDiplomová práce II J. Siegelováz 3/0/0 30.5 4-
LF:MFIN1011pInfekční nemoci a rehabilitace - přednáška P. Husak 2/0/0 20.2 4P
LF:MFKI1051cKinezioterapie v urologii IV - cvičení M. Pohankak 0/2/0 30.1 4P
LF:MFKI1052cKinezioterapie v gynekologii - cvičení M. Pohankak 0/2/0 30.1 4P
LF:MFKI1053cKinezioterapie v dětské neurologii IV - cvičení J. Siegelovák 0/2/0 30.1 4P
LF:MFKI1054cKinezioterapie v dětské ortopedii IV - cvičení J. Siegelovák 0/2/0 30.1 4P
LF:MFKR1011pKomprehenzivní rehabilitace - přednáška M. Pohankaz 1/0/0 10.1 4P
LF:MFMR1044cMetodologie rozvoje pohybových schopností IV - cvičení J. Siegelováz 0/1/0 10.1 4Z
LF:MFSP1044cPraktické využití vývojové kineziologie v diagnostice v rámci klinické praxe - cvičení P. Dobšákk 0/2/0 20.1 4P
LF:MFTF1022cDiagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému II - cvičení J. Vacekz 0/4/0 40.1 4P
LF:MFTF1022pDiagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému II - přednáška J. Vacekz 1/0/0 10.1 4P
20 kreditů