MFMR0741p Metodologie rozvoje pohybových schopností I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Leona Mífková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznamit studenty s metodikami rozvoje jednotlivých pohybových schopností nad rámec znalostí bakalářského studia. Podává přehled o praktických možnostech rozvoje pohybových schopností s důrazem na správnou volbu vhodné metodiky a její aplikaci na konkrétní problematiku. Získané poznatky budou posluchači navazujícího magisterského studia uplatňovat v kineziologii v klinických oborech, v traumatologii, chirurgii a u pacientů s vrozenými motorickým vývojovými poruchami. Předmět mohou uplatnit posluchači fyzioterapie u zdravotně znevýhodněných sportovců.
Osnova
 • Úvod do metodologie rozvoje pohybových schopností, determinace a charakteristika jednotlivých pohybových schopností.
 • Metodologie rozvoje pohybové rychlosti ve fyziologických a patofyziologických stavech.
 • Metodologie rozvoje pohybové síly ve fyziologických a patofyziologických stavech.
 • Metodologie rozvoje pohybové vytrvalosti ve fyziologických a patofyziologických stavech.
 • Metodologie rozvoje pohybové flexibility ve fyziologických a patofyziologických stavech.
 • Metodologie rozvoje pohybové koordinace a rovnováhy ve fyziologických a patofyziologických stavech.
 • Metodologie rozvoje pohybové rychlosti, vytrvalosti, síly, koordinace a flexibility u zdravotně znevýhodněných sportovců.
Literatura
 • PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada Publ. 2010, 160 s. ISBN 978-80-247-2118-7 4.
 • DOVALIL, J. a kol. Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum , 2008, 315 s. ISBN 978-80-246-1404-5 5.
 • DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2009, 3. vyd., 336 s. ISBN 978-80-7376-130-1 3.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publ. 1997, 260 s. ISBN 80-7169-258-1.
 • MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc, 2007, dotisk 1. vyd., 175 s. ISBN 80-244-0981-X 2.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.