logo Lékařská fakulta Katedra fyzioterapie a rehabilitace
14110614 KFR Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta katedryprof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
zástupkyně přednosty katedryprof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci