PrF VESP05 Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PrF VESP_ Veřejná správa

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:NP112ZDiplomová práce - projekt S. Skulováz 0/0/03 1P
PrF:NP214ZDiplomový seminář S. Skulováz 0/0/05 2-
PrF:NP307ZDiplomová práce S. Skulováz 0/0/08 3P
PrF:NP405ZDiplomová práce - odevzdání S. Skulováz 0/0/04 4-
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Odborného jazyka pro veřejnou správu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:NP101ZkEkonomika veřejné správy J. Blažekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:NP105ZkÚstavní základy veřejné moci a její organizace J. Filipzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1Z
PrF:NP103ZkSlužební poměr a pracovněprávní vztahy ve veřejné správě P. Machálekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1-
PrF:NP104ZkVeřejné finance a fiskální právo E. Tomáškovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1Z
PrF:NP107ZkMezinárodní a evropské právo pro veřejnou správu V. Týčzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.4 1P
PrF:NP111ZkSprávní právo pro veřejnou správu I P. Průchazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 1Z
PrF:NP205ZkOdborný jazyk pro veřejnou správu (německý jazyk) E. Šrámkovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.4 2-
PrF:NP206ZkOdborný jazyk pro veřejnou správu (anglický jazyk) R. Doupovcovázk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.4 2-
PrF:NP209ZkObčanské právo pro veřejnou správu M. Kornelzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.4 2P
PrF:NP210KTrestní právo a výkon veřejné správy I J. Kuchtak 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.2 2P
PrF:NP211ZkSprávní právo pro veřejnou správu II S. Skulovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 2Z
PrF:NP213KPrávo životního prostředí pro veřejnou správu V. Vomáčkak 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 2P
PrF:NP219ZkCivilní proces pro veřejnou správu P. Lavickýzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.4 2P
PrF:NP301ZkFinanční právo procesní pro veřejnou správu P. Mrkývkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3Z
PrF:NP302ZkInformační technologie ve veřejné správě a e-government J. Míšekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3-
PrF:NP305KSprávní věda S. Skulovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 3P
PrF:NP306ZkSprávní proces a soudní přezkum S. Skulovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 3Z
PrF:NP310ZkTrestní právo a výkon veřejné správy II J. Kuchtazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.4 3P
PrF:NP313ZkFinanční správa P. Mrkývkazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 3P
PrF:NP401ZkPrávotvorba pro veřejnou správu J. Filipzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4P
PrF:NP402ZkVeřejné zakázky a Public-Private Partnership J. Bejčekzk 0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.5 4-
PrF:NP403KSprávní trestání L. Potěšilk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.4 4P
PrF:NP1000Státní závěrečná zkouška M. ŠkopSZk 0/0/0- 4-
94 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1 (Obecné základy a souvislosti veřejné správy)

Při volbě povinně volitelných předmětů musí student dodržet následující podmínky:
Splnit prerekvizity tam, kde jsou předepsány, zvolit si nejméně šest povinně volitelných předmětů během celého studia a tyto řádně ukončit, získat minimální kreditovou hodnotu 25 kreditů.
Předměty si volí, resp. kombinuje ze čtyř tematických bloků, zaměřených zejména dle specializací výkonu veřejné správy. Student je však povinen zvolit si alespoň po jednom předmětu z Bloku I a Bloku II. Předměty z bloku I a II jsou volitelné vždy v obou jarních či podzimních semestrech ( tedy v 1. a 3., nebo ve 2. a 4. semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:NVV01ZkManagement veřejné správy E. Tomáškovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 2-
PrF:NVV02ZkPolitologické aspekty veřejné správy J. Benákzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 1-
PrF:NVV03ZkSociologické aspekty veřejné správy M. Večeřazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 1-
PrF:NVV04KThe Twilight of Constitutionalism L. Vyhnánekk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 2-
12 kreditů

Blok 2 (Širší právní základ veřejné správy)

Při volbě povinně volitelných předmětů musí student dodržet následující podmínky: Splnit prerekvizity tam, kde jsou předepsány, zvolit si nejméně šest povinně volitelných předmětů během celého studia a tyto řádně ukončit, získat minimální kreditovou hodnotu 25 kreditů. Předměty si volí, resp. kombinuje ze čtyř tematických bloků, zaměřených zejména dle specializací výkonu veřejné správy. Student je však povinen zvolit si alespoň po jednom předmětu z Bloku I a Bloku II. Předměty z bloku I a II jsou volitelné vždy v obou jarních či podzimních semestrech ( tedy v 1. a 3., nebo ve 2. a 4. semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:NVV05ZkPrávní interpretace a argumentace pro veřejnou správu T. Sobekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 1-
PrF:NVV06KDiskreční pravomoc veřejné správy S. Skulovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.4 2-
PrF:NVV07KZáruky zákonnosti ve veřejné správě J. Jurníkovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 2-
PrF:NVV09KEvropské správní právo L. Potěšilk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 1-
PrF:NVV10ZkOchrana osobních údajů a právo na informace J. Míšekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 2-
PrF:NVV19ZkMezinárodní a evropské hospodářské právo pro veřejnou správu N. Rozehnalovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 2-
PrF:NVV30ZkOdpovědnost za škodu pro veřejnou správu T. Svobodazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 2-
PrF:NVV35ZkVerwaltungsgerichtsbarkeit in Mitteleuropa R. Bražinazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 2-
25 kreditů

Blok 3 (Veřejná správa specializovaná a územní)

Při volbě povinně volitelných předmětů musí student dodržet následující podmínky: Splnit prerekvizity tam, kde jsou předepsány, zvolit si nejméně šest povinně volitelných předmětů během celého studia a tyto řádně ukončit, získat minimální kreditovou hodnotu 25 kreditů. Předměty si volí, resp. kombinuje ze čtyř tematických bloků, zaměřených zejména dle specializací výkonu veřejné správy. Student je však povinen zvolit si alespoň po jednom předmětu z Bloku I a Bloku II. Předměty z bloku I a II jsou volitelné vždy v obou jarních či podzimních semestrech ( tedy v 1. a 3., nebo ve 2. a 4. semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:NV302KVeřejné stavební právo A. Klikovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.4 3-
PrF:NVV11ZkEkopolitika I. Jančářovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 2-
PrF:NVV12ZkDopravní právo J. Jurníkovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 3-
PrF:NVV20ZkSpráva sociálního zabezpečení J. Komendovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 1-
PrF:NVV21ZkBezpečnostní správa L. Pokornýzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 3-
PrF:NVV22KSpráva kultury J. Jurníkovák 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 2-
PrF:NVV24ZkPrávní informatika ve veřejné správě J. Haraštazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 2-
PrF:NVV27ZkMístní správa P. Průchazk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 1-
25 kreditů

Blok 4 (Finanční a ekonomické aspekty veřejné správy)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:NVV13ZkEkonomické základy práva J. Blažekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 1-
PrF:NVV14ZkFinance územní samosprávy I. Pařízkovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 2-
PrF:NVV15ZkVeřejný majetek P. Havlanzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 3-
PrF:NVV16ZkOceňování pozemků podle cenových předpisů J. Hanákzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 4-
PrF:NVV25ZkInformace ve finanční správě D. Czudekzk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 1-
PrF:NVV26ZkVeřejné finance - ekonomické souvislosti E. Tomáškovázk 0/0/0 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.3 2-
18 kreditů

Předměty státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř předmětů.
Tři jsou povinné:
NP01 Správní právo a veřejná správa
NP02 Ústavní základy veřejné moci a její organizace
NP03 Veřejné finance a finanční správa

Další si student povinně zvolí z následujících:
NV17 Občanské právo a civilní proces
NV19 Právo životního prostředí pro veřejnou správu
NV20 Trestní právo a výkon veřejné správy
NV21 Mezinárodní a evropské právo pro veřejnou správu