NP302Zk Informační technologie ve veřejné správě a e-government

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 16. 9. 8:00–9:40 038, 10:00–11:40 038, Pá 17. 9. 16:00–17:40 038, 18:00–19:40 038, Pá 5. 11. 16:00–17:40 136, 18:00–19:40 136
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je podat systematický přehled právních nástrojů souvisejících se zaváděním informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen:
porozumět koncepčním otázkám používání ICT ve veřejné správě
porozumět koncepčním otázkám používání ICT v justici
analyzovat a řešit právní otázky související s bezpečností informací ve veřejné správě
analyzovat a řešit právní otázky fungování ISVS
analyzovat a řešit právní otázky fungování základních registrů
analyzovat a řešit právní otázky fungování vybraných aplikací eGovernmentu
analyzovat a řešit právní otázky fungování vybraných aplikací eJustice
analyzovat a řešit právní otázky ochrany osobních údajů
analyzovat a řešit právní otázky dalšího užití informací veřejného sektoru a otevřených dat
analyzovat a řešit právní otázky užití elektronických dokumentů ve veřejné správě
Osnova
 • 1) Informace veřejného sektoru
 • 2) Ochrana osobních údajů
 • 3) Informační systémy veřejné správy a základní registry
 • 4) Elektronické dokumenty ve veřejné správě
 • 5) eJustice, eDemokracie
 • 6) Kybernetická bezpečnost
Literatura
  doporučená literatura
 • Ostatní studijní literatura bude studentům poskytnuta prostřednictvím interaktivní osnovy.
 • POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 215 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576. ISBN 978-80-210-8426-1. Vědecký web PrF - open access info
 • LECHNER, Tomáš. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013. 255 s. ISBN 9788087576410. info
 • MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva : hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013. 256 s. ISBN 9788090424876. info
 • MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. 244 s. ISBN 8072016148. info
Výukové metody
prezenční výuka (přednášky), interaktivní osnova
Metody hodnocení
Zkouška má písemnou formu a sestává ze 4 otevřených otázek. Zkouška probíhá online prostřednictvím nástrojů e-learningu (IS MUNI). Zkouška je ve formátu open-book.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/NP302Zk