PdF BMA3Svp Matematika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Mathematics for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-MA3S Matematika se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA0001Základy matematiky J. Beránekzk 2/2/05 1P
PdF:MA0002Diskrétní matematika H. Durnovázk 2/0/04 1-
PdF:MA0003Algebra 1 J. Beránekzk 2/2/05 2P
PdF:MA0004Matematická analýza 1 K. Lepkazk 2/2/05 2P
PdF:MA0005Algebra 2 B. Fajmonzk 2/2/05 3P
PdF:MA0006Matematická analýza 2 K. Lepkazk 2/2/05 3P
PdF:MA0007Geometrie 1 V. Žádníkzk 2/2/05 4P
PdF:MA0008Teorie pravděpodobnosti H. Durnovázk 2/2/05 4-
PdF:MA0009Geometrie 2 V. Žádníkzk 2/2/05 5P
PdF:MA0011Algebra 3 J. Beránekk 0/2/03 6P
PdF:MA0012Matematická analýza 3 B. Fajmonk 0/2/03 6P
PdF:MA0013Geometrie 3 V. Žádníkk 0/2/03 6P
PdF:MA0018Využití ICT ve vyučování matematice L. Lvovskáz 0/2/02 5-
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA0010Úvod do didaktiky matematiky J. Beránekzk 0/2/05 5Z
5 kreditů