FF FDRLpJ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-RL_ Religionistika

Úvodní informace / Pokyny

Studenti získávají 230 kreditů A v rámci povinného kurikula. Dalších 10 kreditů C získávají zápisem kurzů v jiných programech (doplnění metodologických či dovednostních kurzů z jiných oborů nebo magisterského studia religionistiky, mezioborové rozhledy, celouniverzitní či celofakultní doktorské kurzy apod.), případně využitím nabídky volitelných doktorských kurzů vypisovaných garantujícím pracovištěm.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLDrA01Doktorský seminář I: Disertační výzkumný projekt A. Chalupak 0/2/025 1-
FF:RLDrA02Doktorský seminář II: Projekt článku D. Zbíralk 0/2/010 2-
FF:RLDrA03Presentation Skills in English M. Langk 0/0/05 2-
FF:RLDrA04Příprava grantové přihlášky D. Zbíralk 0/2/010 2-
FF:RLDrA05Publikovaná recenze D. Zbíralz 0/0/05 3-
FF:RLDrA06Writing Skills in English D. Zbíralk 0/0/010 3-
FF:RLDrA07Účast na domácí konferenci D. Zbíralz 0/0/010 3-
FF:RLDrA08Základy výuky religionistiky D. Papoušekz 0/0/05 3-
FF:RLDrA09Příprava článku M. Langk 0/0/030 4-
FF:RLDrA10Doktorský seminář III: Teoreticko-metodologický seminář M. Fujdak 0/2/010 5-
FF:RLDrA11Účast na mezinárodní konferenci D. Zbíralz 0/0/020 5-
FF:RLDrA12Doktorský seminář IV: Pokročilá verze disertace D. Václavíkk 0/2/020 6-
FF:RLDrA13Doktorská zahraniční stáž J. Valtrovák 0/0/010 6-
FF:RLDrA14Doktorský seminář V: Interní oponentura a dokončení disertace D. Václavíkk 0/0/020 7-
FF:RLDrA15Publikovaný článek D. Zbíralz 0/0/010 7-
FF:RLDrA16Doktorský seminář VI: Postdoktorské výhledy A. Michalík Kvíčalovák 0/0/030 8-
FF:RLDrObObhajoba disertační práce D. Zbíralzk 0/0/0- 8-
FF:RLDrZkStátní doktorská zkouška D. ZbíralSDzk 0/0/0- 5-
230 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLDrC01Příprava bakalářského kurzu D. Papoušekz 0/0/010 --
FF:RLDrC02Rozšiřující disertační výzkum J. Valtrovák 0/0/020 --
30 kreditů