FF FBPVpV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-PV_ Pomocné vědy historické

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PV1A200Úvod do studia PVH a archivnictví I P. Elbelz 2/0/01 1-
FF:PV1A201Úvod do studia PVH a archivnictví II P. Elbelzk 2/0/02 2-
FF:PV1A202Úvod do práce s prameny I Z. Svitákz 0/2/02 1-
FF:PV1A203Úvod do práce s prameny II Z. Svitákz 0/2/02 2-
FF:PV1A204Úvod do předmoderních dějin I D. Kalhouszk 1/1/02 1-
FF:PV1A205Úvod do předmoderních dějin II P. Elbelzk 2/0/02 2-
FF:PV1A206Němčina I P. Elbelz 0/2/02 1-
FF:PV1A207Němčina II P. Elbelz 0/2/02 2-
FF:PV1A208Němčina III P. Elbelzk 0/2/02 3-
FF:PV1A209Němčina IV P. Elbelz 0/2/02 4-
FF:PV1A210Latina I L. Mazalováz 0/2/02 1-
FF:PV1A211Latina II L. Mazalováz 0/2/02 2-
FF:PV1A212Latina III L. Mazalovázk 0/2/02 3-
FF:PV1A213Latina IV L. Mazalováz 0/2/02 4-
FF:PV1A220Úvod do diplomatiky Z. Svitákzk 2/0/02 3Z
FF:PV1A221Středověká diplomatika P. Elbelzk 2/1/03 4P
FF:PV1A223Diplomatika v době novověku I Z. Svitákk 2/0/02 5P
FF:PV1A224Diplomatika v době novověku II Z. Svitákzk 2/0/03 6P
FF:PV1A240Latinské písmo v antice a raném středověku D. Havelk 1/1/02 3P
FF:PV1A241Latinské písmo ve středověku I (800-1200) D. Havelk 1/1/02 4Z
FF:PV1A241aLektura středověkého písma I L. Führerz 0/1/01 4-
FF:PV1A242Latinské písmo ve středověku II (1200-1500) D. Havelzk 1/1/03 5Z
FF:PV1A242aLektura středověkého písma II L. Führerz 0/1/01 5-
FF:PV1A243Latinské písmo v novověku D. Havelk 1/1/02 6Z
FF:PV1A243aLektura novověkého písma L. Führerz 0/1/01 6-
FF:PV1A244Chronologie a metrologie H. Krmíčkovázk 1/1/02 1P
FF:PV1A245Numismatika P. Elbelk 1/1/03 4P
FF:PV1A247Sfragistika, heraldika, genealogie I T. Krejčíkk 1/1/02 3P
FF:PV1A249Kodikologie H. Krmíčkovák 2/0/02 5P
FF:PV1A250Epigrafika H. Krmíčkovák 2/0/02 3P
60 kreditů