FF FBPVpV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-PV_ Pomocné vědy historické

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PV1A300Úvod do studia historických věd S. Bártaz 1/1/03 1Z
FF:PV1A301Úvod do studia PVH P. Barzk 1/1/03 1Z
FF:PV1A303Úvod do předmoderních dějin I D. Kalhouszk 2/0/03 1-
FF:PV1A304Úvod do předmoderních dějin II T. Černušákzk 2/0/03 2-
FF:PV1A306Latina I T. Weissarz 0/2/02 1-
FF:PV1A307Latina II L. Mazalováz 0/2/02 2-
FF:PV1A308Latina III P. Ševčíkzk 0/2/03 3-
FF:PV1A309Němčina IV M. Plevazk 0/2/03 4-
FF:PV1A310Latinské písmo a knižní kultura v období antiky a raného středověku D. Havelk 1/1/03 1P
FF:PV1A311Latinské písmo a knižní kultura ve středověku I (800-1200) D. Havelk 1/1/03 2Z
FF:PV1A312Latinské písmo a knižní kultura ve středověku II (1200-1500) D. Havelzk 1/1/04 3Z
FF:PV1A313Latinské písmo v období novověku D. Havelk 1/1/03 4Z
FF:PV1A314Knižní kultura ve středověku a raném novověku J. Dufkak 2/0/02 5-
FF:PV1A315Úvod do diplomatiky Z. Svitákzk 1/0/02 2Z
FF:PV1A316Středověká diplomatika P. Elbelzk 2/1/04 3Z
FF:PV1A317Diplomatika v době novověku I Z. Svitákzk 2/0/04 4Z
FF:PV1A318Diplomatika v době novověku II Z. Svitákk 2/0/03 5Z
FF:PV1A320Chronologie a metrologie D. Kalhousk 1/1/02 1P
FF:PV1A321Sfragistika, heraldika, genealogie T. Krejčíkk 1/1/02 3P
FF:PV1A322Numismatika T. Krejčíkk 1/1/03 4P
FF:PV1A326Nauka o pramenech D. Kalhousk 1/1/03 --
60 kreditů