FF FNHIUpV Učitelství historie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-HIU_ Učitelství historie pro střední školy

Povinné předměty (40 kr.)

Oborové předměty (24 kr.)

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UZHIA01IDidaktika dějepisu I L. Fasoraz 1/1/06 2Z
FF:UZHIA01IIDidaktika dějepisu II L. Fasorazk 1/1/06 3Z
FF:UZHIA03mDidaktická dílna L. Fasoraz 0/2/3 Přímá výuka; domácí příprava.2 2P
FF:UZHIA03ImPedagogická praxe v rámci didaktiky dějepisu I L. Fasoraz 0/70/50 Souvislá praxe 70 hodin blokově ve škole; příprava studenta.4 3P
FF:UZHIA03IImPedagogická praxe v rámci didaktiky dějepisu II L. Fasoraz 0/70/50 Souvislá praxe 70 hodin blokově ve škole; příprava studenta.4 4P
FF:UZHIA03smSeminář k pedagogické praxi L. Fasoraz 0/2/3 Přímá výuka; domácí příprava.2 4P
24 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UZHIA04Vybrané kapitoly z dějin středověké Evropy M. Wihodak 2/0/04 1P
FF:UZHIA05Základní problémy raného novověku v Evropě T. Knozk 2/0/04 2P
FF:UZHIA06Základní problémy a pojmy 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/04 3P
FF:UZHIA07Křesťanství a sekularizace Evropy v 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/04 4P
16 kreditů