FF FNHIUpV Učitelství historie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-HIU_ Učitelství historie pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (40 kr.)

Oborové předměty (24 kr.)

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UZHIA01IDidaktika dějepisu I L. Fasoraz 1/1/06 2Z
FF:UZHIA01IIDidaktika dějepisu II L. Fasorazk 1/1/06 3Z
FF:HIUPP01SPedagogická praxe I L. Fasoraz 0/0/06 2P
FF:HIUPP02SPedagogická praxe II L. Fasoraz 0/0/03 3P
FF:HIUPP03SPedagogická praxe III L. Fasoraz 0/0/03 4P
FF:HIURS01SReflektivní seminář k pedagogické praxi a didaktická dílna I L. Fasoraz 0/0/01 1P
FF:HIURS02SReflektivní seminář k pedagogické praxi II L. Fasoraz 0/0/01 2P
FF:HIURS03SReflektivní seminář k pedagogické praxi III L. Fasoraz 0/0/01 3P
27 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UZHIA04Vybrané kapitoly z dějin středověké Evropy M. Wihodak 2/0/04 1P
FF:UZHIA05Základní problémy raného novověku v Evropě T. Knozk 2/0/04 2P
FF:UZHIA06Základní problémy a pojmy 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/04 3P
FF:UZHIA07Křesťanství a sekularizace Evropy v 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/04 4P
16 kreditů