Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FNSOPPpJ Sociální pedagogika a poradenství
Název anglicky: Social pedagogy and counselling
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-SOPP_ Sociální pedagogika a poradenství

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PBM009Seminář k magisterské diplomové práci I. D. Knotováz 0/2/010 3P
FF:PBM010Seminář k magisterské diplomové práci II. P. Novotnýz 0/210 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PBM001Řízení lidských zdrojů P. Novotnýz 0/2/06 4P
FF:PBM002Sociální pedagogika D. Knotovázk 1/1/06 2Z
FF:PBM003Sociální a poradenské služby P. Hlaďozk 1/1/06 3Z
FF:PBM004Profesní etika pro sociální pedagogy D. Knotovázk 1/1/06 4P
FF:PBM005Praxe D. Knotováz 0/0/0 90 hodin.8 2P
FF:PBM006Sociální deviace P. Hlaďozk 1/1/06 1Z
FF:PBM007Kvalitativní výzkum v sociální pedagogice K. Šeďovázk 1/1/06 1Z
FF:PBM008Kvantitativní výzkum v sociální pedagogice P. Hlaďozk 1/1/06 3Z
50 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PBM103Andragogika P. Novotnýz 1/1/04 2Z
FF:PBM104Didaktika vzdělávání dospělých P. Novotnýz 1/1/04 4Z
FF:PBM105Domácí násilí, týrání a zneužívání D. Knotováz 1/1/04 1P
FF:PBM106E-learning J. Zounekz 0/2/04 2P
FF:PBM107Filozofie výchovy a vzdělání R. Švaříčekzk 1/1/04 1Z
FF:PBM108Geragogika D. Knotováz 1/1/04 1Z
FF:PBM110Materiál a technika v programech zkušenostně reflektivního učení K. Brücknerováz 6/12/04 4P
FF:PBM111Metody zkušenostně reflektivního učení K. Brücknerováz 8/12/04 4P
FF:PBM112Multikulturní pedagogika D. Knotováz 1/1/04 1P
FF:PBM113Práce s klientem B. Lazarováz 0/2/0 blokově.4 2P
FF:PBM114Právo pro sociální pedagogy D. Knotováz 1/1/04 3Z
FF:PBM115Probační a mediační služba D. Knotováz 1/1/04 4P
FF:PBM116Projektové plánování a řízení pro sociální pedagogy P. Novotnýz 1/1/04 3Z
FF:PBM118Rozvoj komunikačních dovedností B. Lazarováz 1/1/04 1Z
FF:PBM119Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 1/1/04 3P
FF:PBM120Sociálně pedagogická činnost a ekonomika v neziskovém sektoru F. Svobodaz 1/1/04 3P
FF:PBM121Současná pojetí zkušenostně reflektivního učení K. Brücknerováz 8/12/04 1P
FF:PBM122Teorie zkušenostně reflektivního učení P. Novotnýz 10/14/04 1P
FF:PBM123Kariérové poradenství L. Hlouškováz 1/1/04 3P
FF:PBM124Školní poradenství D. Knotovázk 1/1/04 2P
FF:PBM127Praxe (individuální plán) D. Knotováz 0/0/0 70 hodin.6 3P
86 kreditů

Další aplikace