Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF MATVEH Obecná matematika (na dostudování)
Název anglicky: Mathematics (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF B-MAT Matematika

Povinné předměty - základní

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1100Matematická analýza I R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 --
PřF:M1110Lineární algebra a geometrie I M. Čadekzk 2/2/04+2 --
PřF:M1120Diskrétní matematika J. Rosickýzk 2/2/04+2 --
PřF:M1130Seminář z matematiky I M. Čadekz 0/2/02 --
PřF:M2100Matematická analýza II R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 --
PřF:M2110Lineární algebra a geometrie II M. Čadekzk 2/2/04+2 --
PřF:M2130Seminář z matematiky II M. Čadekz 0/2/02 --
PřF:M2150Algebra I R. Kučerazk 2/2/04+2 --
PřF:M3100Matematická analýza III P. Hasilzk 4/2/06+3 --
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 --
PřF:M3130Lineární algebra a geometrie III M. Čadekzk 2/2/04+2 --
PřF:M3150Algebra II R. Kučerazk 2/2/04+2 --
PřF:M4122Pravděpodobnost a statistika II J. Koláčekzk 2/2/04+2 --
PřF:M4100Matematická analýza IV R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 --
PřF:M4180Numerické metody I J. Koláčekzk 2/2/04+2 --
PřF:M4190Diferenciální geometrie křivek a ploch M. Čadekzk 2/2/04+2 --
PřF:M6140Topologie J. Rosickýzk 2/1/03+2 --
PřF:M6170Analýza v komplexním oboru P. Zemánekzk 2/2/04+2 --
108 kreditů

Povinně volitelné předměty - blok matematika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:MA007Matematická logika A. Kučerazk 2/13+2 --
PřF:M0160Optimalizace P. Zemánekzk 2/2/04+2 --
PřF:M4155Teorie množin J. Rosickýzk 2/0/02+2 --
PřF:M5160Obyčejné diferenciální rovnice I M. Veselýzk 2/2/04+2 --
PřF:M5180Numerické metody II J. Koláčekzk 2/1/03+2 --
PřF:M6150Funkcionální analýza I M. Veselýzk 2/1/03+2 --
31 kreditů

Povinně volitelné předměty - blok programování

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB111Základy programování R. Pelánekzk 2/2/14+2 --
FI:IB113Úvod do programování a algoritmizace N. Benešzk 2/2/14+2 --
PřF:M1160Úvod do programování I J. Pelikánk 2/2/04+1 --
PřF:M2160Úvod do programování II J. Pelikánk 2/2/04+1 --
22 kreditů

Povinně a doporučeně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F2100Klasická, relativistická, kvantová a statistická fyzika J. Musilovák 2/0/02+1 --
FI:IB111Základy programování R. Pelánekzk 2/2/14+2 --
FI:IB005Formální jazyky a automaty M. Křetínskýzk 2/2/03+2 --
FI:MA007Matematická logika A. Kučerazk 2/13+2 --
FI:IB113Úvod do programování a algoritmizace N. Benešzk 2/2/14+2 --
PřF:M0160Optimalizace P. Zemánekzk 2/2/04+2 --
PřF:M1141Základy ICT pro matematiky R. Šimon Hilscherz 1/2/03 --
PřF:M1160Úvod do programování I J. Pelikánk 2/2/04+1 --
PřF:M2120Finanční matematika I M. Kolářzk 2/1/03+2 --
PřF:M2142Systémy počítačové algebry R. Plchz 1/2/03 --
PřF:M2160Úvod do programování II J. Pelikánk 2/2/04+1 --
PřF:M4130Výpočetní matematické systémy J. Koláčekz 2/2/04 --
PřF:M4155Teorie množin J. Rosickýzk 2/0/02+2 --
PřF:M5120Lineární statistické modely I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M5140Teorie grafů M. Kunczk 2/1/03+2 --
PřF:M5160Obyčejné diferenciální rovnice I M. Veselýzk 2/2/04+2 --
PřF:M5180Numerické metody II J. Koláčekzk 2/1/03+2 --
PřF:M6110Pojistná matematika M. Kolářzk 2/1/03+2 --
PřF:M6120Lineární statistické modely II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M6150Funkcionální analýza I M. Veselýzk 2/1/03+2 --
98 kreditů

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M51XXBakalářská práce 1 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M61XXBakalářská práce 2 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
10 kreditů

Další aplikace