Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M12603 Antropobiologie a antropogenetika (na dostudování)
Název anglicky: Anthropobiology and anthropogenetics (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF N-BCL Biologie člověka

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0122dDiplomová práce AG IV E. Drozdováz 0/18/018 4Z
PřF:Bi0195Magisterská státní závěrečná zkouška z Biologie člověka E. DrozdováSZk 0/0/0- 4Z
PřF:Bi7122dDiplomová práce - AG I E. Drozdováz 0/6/06 1Z
PřF:Bi8122dDiplomová práce - AG II E. Drozdováz 0/5/05 2Z
PřF:Bi9122dDiplomová práce - AG III E. Drozdováz 0/11/011 3Z
40 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5130Základy práce s lidskou aDNA E. Drozdovázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi6290Paleogenetika člověka P. Lízalzk 2/02+2 2P
PřF:Bi6810Seminář k diplomové práci HUBI II E. Drozdováz 0/2/02 2P
PřF:Bi6812Seminář k diplomové práci HUBI IV E. Drozdováz 0/2/02 4P
PřF:Bi7123Klinická antropologie E. Drozdovázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7127Seminář k diplomové práci HUBI I E. Drozdováz 0/2/02 1P
PřF:Bi7128Seminář k diplomové práci HUBI III E. Drozdováz 0/2/02 3P
PřF:Bi7360Metody historické antropologie E. Drozdovázk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi7820Genetika populací P. Lízalzk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi7820cPraktikum z genetiky populací P. Lízalz 0/2/02 2P
PřF:Bi8270Biologická variabilita člověka E. Drozdovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8620Evoluce člověka E. Drozdovázk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi9121Antropologie výživy a rytmických změn E. Drozdovázk 2/0/02+2 3Z
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1 - 1. ročník podzimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A01Úvod do studia archeologie K. Šabatováz 2/0/03 1-
PřF:Bi5201Humánní osteologie E. Drozdovázk 0/3/03+2 1Z
PřF:Bi7090Molekulární biologie eukaryot J. Šmardazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7312Praktikum z molekulární biologie eukaryot J. Šmardaz 0/2/02 1Z
14 kreditů

Blok 2 - 1. ročník jarní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6126Laboratorní praxe při práci s aDNA E. Drozdovák 0/2/03 2Z
PřF:Bi7250Lékařská genetika a genetické poradenství P. Kuglíkzk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi8121Funkční antropologie E. Drozdovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8123Terénní praxe v historické antropologii III E. Drozdováz 0/0/0 1 týden.5 2-
PřF:Bi8145Základy dentální antropologie E. Drozdovázk 1/0/01+2 2P
PřF:Bi8145cZáklady dentální antropologie cvičení E. Drozdováz 0/1/01 2P
20 kreditů

Blok 3 - 2. ročník podzimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0580Vývojová genetika J. Doškařzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi9325Molekulární genetika člověka J. Doškařzk 2/0/02+2 3P
8 kreditů

Blok 4 - 2. ročník jarní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0124Forenzní genetika E. Drozdovázk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi8610cEvoluce člověka cvičení E. Drozdováz 0/2/02 4-
6 kreditů

Pokročilý cizí jazyk

Student si vybírá z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU jeden z předmětů v hodnotě 2 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0036Metagenomika I. Buriánkovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi2800Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi P. Lízalk 1/1/02+1 --
PřF:Bi4070Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii I. Hodováz 2/02 --
PřF:Bi5980Statistické hodnocení biodiverzity J. Jarkovskýzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7126Úvod do periodizace dějin se zaměřením na historické populace a jejich pohřbívání E. Drozdovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7170Lékařská mikrobiologie I. Buriánkovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7401Zaměření a zpracování diplomové práce P. Lízalz 2/13 --
PřF:Bi8090Genové inženýrství J. Doškařzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 --
PřF:Bi9260Buněčná a molekulární neurobiologie J. Šmardazk 2/02+2 --
PřF:Bi9903Vývojová biologie živočichů V. Bryjazk 2/0/02+2 --
PřF:Bi9906Výjezdní seminář vývojové biologie V. Bryjak 2/0/02+1 --
PřF:Bi9910Molekulární biologie nádorů J. Šmardazk 2/0/02+2 --
PřF:Bi9950Úvod do bioetiky R. Veselskázk 2/0/02+2 --
52 kreditů

Další aplikace