Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF P12905 Lower Secondary School English Language Teacher Training
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF P129 Lower Secondary School English Language Teacher Training

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6649Educational Psychology J. Marešzk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6651School Education H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6652Educational and Psychology Diagnostics in Teaching Practice J. Marešk 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6653School Management J. Bradováz 0/0/.3 4 hodiny.2 1Z
PdF:SZ6654Inclusive Education K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6692Alternative and Innovative Education H. Horkáz 0/2/0 4 hodiny.2 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk032Němčina pro pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
4 kredity

Oborová část (53 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ3101Praktická a profesní angličtina 1 I. Headlandová Kalischovák 0/2/0 kombinované studium: bloková výuka.3 1P
PdF:AJ3102Praktická a profesní angličtina 2 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/04 2P
PdF:AJ3201Lexikologie a lexikografie O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/04 1P
PdF:AJ3202Stylistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/04 2P
PdF:AJ3203Pragmatika O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/04 3P
PdF:AJ3204Akademické psaní O. Dontcheva-Navrátilovák 0/1/03 2P
PdF:AJ3301Současná britská literatura a společnost L. Podroužkovák 0/3/05 1P
PdF:AJ3302Současná americká literatura a společnost L. Podroužkovák 0/3/05 2P
PdF:AJ3303Literatura pro děti a mládež L. Podroužkovázk 0/2/05 3P
37 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti si zapisují povinně volitelné předměty v hodnotě 16 kreditů za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ0102Intenzivní jazykový kurz I. Headlandová Kalischováz 0/0/3.3 1 týden.2 3-
PdF:AJ0208Akademické dovednosti: mluvení O. Dontcheva-Navrátilováz 0/2/0 2 hodiny.3 2-
PdF:AJ0302Současné události v anglicky mluvících zemích L. Podroužkovák 0/2/0 2 hodiny.3 3-
PdF:AJ0310Vztahy mezi kulturami L. Podroužkováz 0/2/0 2 hodiny.3 3-
PdF:AJ0409Výuka dětí A. Dobrovolnák 0/2/0 1 hodina.3 2-
PdF:AJ5201Analýza konverzačního jazyka R. Povolnák 0/1/0 12 hodin ve 2 blocích.3 3-
PdF:AJ5301Afroamerická historická zkušenost L. Podroužkovák 0/1/0 12 hodin ve 2 blocích.3 3-
PdF:AJ5403Hry a aktivity pro výuku AJ A. Dobrovolnáz 0/1/0 12 hodin ve 2 blocích.2 3-
PdF:AJ5410Videoweb A. Dobrovolnák 0/1/0 12 hodin ve 2 blocích.3 2-
PdF:AJ5501Kurz zahraničního lektora S. Hanušováz 0/0/2.7 intenzivní kurz.3 3-
PdF:AJ5502Kurz zahraničního lektora S. Hanušováz 0/0/1.7 Dr. Scott Waring will be teaching the course on February 25 (3pm - 6:30), February 26 (3pm - 6:30), February 27 (3pm - 6:30).3 2-
31 kreditů

Oborové didaktiky (17 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ3401Didaktika anglického jazyka 1A -k 0/2/03 1Z
PdF:AJ3402Didaktika anglického jazyka 1B -k 0/2/03 2Z
PdF:AJ3403Didaktika anglického jazyka 2A -zk 0/2/04 3Z
PdF:AJ3404Didaktika anglického jazyka 2B -k 0/2/03 4Z
PdF:AJ3405Literatura ve výuce AJ na ZŠ -k 0/2/03 3P
PdF:AJ3406Testování a hodnocení ve výuce anglického jazyka -z 0/2/02 4P
18 kreditů

Praxe (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6700Teaching Practice 1 J. Nehybaz 0/0/10 120 hours.4 1P
PdF:SZ6656Practice Reflection 1 P. Svojanovskýz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:AJ6007Učitelská praxe 2 S. Hanušováz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:AJ6008Učitelská praxe 3 S. Hanušováz 0/0/10 120 hodin.4 3P
14 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ_DPpDiplomová práce - Projekt S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 2P
PdF:AJ_DPDiplomová práce S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:AJ_DPdDiplomová práce - Dokončení S. Hanušováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
14 kreditů

Další aplikace