Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M10110 Geometrie (na dostudování)
Název anglicky: Geometry (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF N-MAT Matematika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:M7350Algebra III J. Rosickýzk 2/1/05 --
PřF:M7110Diferenciální geometrie M. Čadekzk 2/2/06 --
PřF:M7150Teorie kategorií J. Rosickýzk 2/2/06 --
PřF:M7180Funkcionální analýza II M. Veselýzk 2/2/06 --
PřF:M8110Parciální diferenciální rovnice R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 --
PřF:M8130Algebraická topologie M. Čadekzk 2/2/06 --
PřF:M8140Algebraická geometrie J. Slovákzk 2/26 --
43 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F2100Klasická, relativistická, kvantová a statistická fyzika J. Musilovák 2/0/02+1 --
FI:IV003Algorithms and Data Structures II I. Černázk 2/23+2 --
PřF:M7120Spektrální analýza I R. Šimon Hilscherzk 2/15 --
PřF:M7130Computational geometry J. Slovákzk 2/0/02+2 --
PřF:M7190Teorie her J. Pasekazk 2/2/06 --
PřF:M7230Galoisova teorie R. Kučerazk 2/26 --
PřF:M7960Dynamické systémy M. Veselýzk 2/2/06 --
PřF:M8120Spektrální analýza II M. Kolářzk 2/2/06 --
41 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MADPNDiplomová práce 4 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/010 --
PřF:M7DPNDiplomová práce 1 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M8DPNDiplomová práce 2 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M9DPNDiplomová práce 3 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/010 --
30 kreditů

Další aplikace