Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M10113 Statistika a analýza dat (na dostudování)
Název anglicky: Statistics and Data Analysis (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF N-MAT Matematika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M6444Stochastické modely markovského typu S. Katinazk 2/1/03+2 --
PřF:M7222Zobecněné lineární modely S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M7986Statistická inference I S. Katinazk 2/24+2 --
PřF:M8113Teorie a praxe jádrového vyhlazování J. Koláčekzk 2/1/03+2 --
PřF:M8751Pokročilé regresní modely I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M8986Statistická inference II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9121Časové řady I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9901Teorie a praxe splajnového vyhlazování S. Katinazk 2/2/04+2 --
46 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M9750Robustní a neparametrické statistické metody S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:MF002Stochastická analýza S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M0122Časové řady II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M0160Optimalizace P. Zemánekzk 2/2/04+2 --
PřF:M5170Matematické programování R. Šimon Hilscherzk 2/2/06 --
PřF:M7750Maticové a optimalizační numerické metody S. Katinazk 2/13+2 --
PřF:M7985Analýza přežití S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M8752Pokročilé regresní modely II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9211Bayesovské metody S. Katinazk 2/2/04+2 --
53 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MADPNDiplomová práce 4 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/010 --
PřF:M7DPNDiplomová práce 1 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M8DPNDiplomová práce 2 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M9DPNDiplomová práce 3 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/010 --
30 kreditů

Další aplikace