FSS SPR71 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR279Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/04 6P
FSS:SPR280Metodologie závěrečné práce K. Kubalčíkováz 2/0/03 4Z
FSS:SPR281Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) J. Winklerz 0/1/04 5P
11 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR101Úvod do sociální práce K. Kubalčíkovázk 1/1/03 1Z
FSS:SPR103Teorie a metody sociální práce K. Kubalčíkovázk 1/0/05 2Z
FSS:SPR104Základy práva K. Kubalčíkovázk 2/1/03 1-
FSS:SPR105Sociální právo K. Kubalčíkovázk 1/1/03 2-
FSS:SPR111Filosofie a etika v sociální práci K. Kubalčíkovázk 1/1/04 3P
FSS:SPR113Odborná praxe a supervize I K. Kubalčíkováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 3P
FSS:SPR115Odborná praxe a supervize II, individuální K. Kubalčíkováz 1/1/8 Celkem 104 hodin praxí.3 4P
FSS:SPR119Kvalitativní výzkum J. Winklerzk 1/1/04 4-
FSS:SPR128Základy psychologie pro SPR K. Kubalčíkovázk 1/1/04 1-
FSS:SPR129Aplikace psychologie pro SPR K. Kubalčíkovázk 0/2/04 2-
FSS:SPR140Posouzení životní situace klienta K. Kubalčíkovázk 1/1/05 3Z
FSS:SPR142Přístupy k práci s menšinami L. Musilzk 1/1/04 4-
FSS:SPR156Praxe a supervize v sociální práci K. Kubalčíkováz 1/1/01 2P
FSS:SPR204Politika sociálních služeb K. Kubalčíkovázk 1/1/05 1-
FSS:SPR209Sociální deviace pro SPR K. Kubalčíkovázk 1/1/04 4-
FSS:SPR217Zdraví a nemoc K. Kubalčíkovázk 1/0/04 4-
FSS:SPR219Sociologie K. Kubalčíkovázk 1/1/04 2P
FSS:VPL102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/05 2Z
FSS:VPL118Kvantitativní výzkum J. Winklerzk 1/1/04 2-
FSS:VPL132Statistika J. Winklerzk 2/1/04 1-
FSS:VPL207Sociální problematika menšin T. Sirovátkazk 1/1/04 5P
82 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Povinně zvolte nejméně jeden ze dvou předmětů Bloku 1 (SPR s rodinami).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR122Sociální práce s rodinami K. Kubalčíkovázk 1/1/04 3-
FSS:SPR134Sociální práce s oběťmi domácího násilí K. Kubalčíkováz 1/1/04 3-
8 kreditů

Blok 2

Povinně zvolte nejméně jeden ze dvou předmětů Bloku 2 (Praxe a supervize).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR116Odborná praxe a supervize III, skupinová K. Kubalčíkováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.4 5P
FSS:SPR117Odborná praxe a supervize III, komunitní K. Kubalčíkováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.4 5P
8 kreditů

Blok 3

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 3 (Politika služeb).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR208Sociální zabezpečení K. Kubalčíkovázk 1/1/04 2-
FSS:SPR218Nestátní neziskový sektor K. Kubalčíkovázk 1/1/05 5-
FSS:VPL124Politika a služby zaměstnanosti T. Sirovátkazk 1/1/05 2-
14 kreditů

Blok 4

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 4 (SPR s klientem).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR144Proces práce s klientem v praxi K. Kubalčíkováz 0/2/03 3P
FSS:SPR146Sociální práce s lidmi s psychózou K. Kubalčíkovázk 1/1/04 4P
7 kreditů

Blok 5

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR214 -- 0/0- 4-
FSS:SPR220Thanatologie K. Kubalčíkováz 1/1/04 2-
FSS:SPR228Drug Interventions K. Kubalčíkováz 1/1/05 4-
9 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR160 -- 0/04 4-
FSS:SPR211Drogy a společnost K. Kubalčíkovázk 1/1/04 2-
FSS:SPR216Práce s klientem v manželské a rodinné poradně K. Kubalčíkovázk 2/1/04 5-
FSS:VPL154Sebeřízení a time management T. Sirovátkazk 1/1/04 1-
FSS:VPL157Demografie T. Sirovátkazk 0/0/04 3-
20 kreditů