FSS SPR72 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Jazyky (2 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (1 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p974Tělesná výchova – Florbal J. Škodaz 0/2/01 --
1 kredit

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR279 -- 0/04 6P
FSS:SPR280 -- 0/03 4Z
FSS:SPR281 -- 0/04 5P
11 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR101 -- 0/03 1Z
FSS:SPR103 -- 0/05 2Z
FSS:SPR104 -- 0/03 1-
FSS:SPR105 -- 0/03 2-
FSS:SPR111 -- 0/04 5P
FSS:SPR113 -- 0/05 3P
FSS:SPR115 -- 0/03 4P
FSS:SPR119 -- 0/04 4-
FSS:SPR128 -- 0/04 1-
FSS:SPR140 -- 0/05 3Z
FSS:SPR156 -- 0/01 2P
FSS:SPR209 -- 0/04 4-
FSS:SPR217 -- 0/04 4-
FSS:SPR219 -- 0/04 2-
FSS:VPL102 -- 0/05 2Z
FSS:VPL118 -- 0/04 2-
FSS:VPL132 -- 0/04 1-
FSS:VPL207 -- 0/04 5P
69 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1 (Praxe)

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 1 (Praxe a supervize).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR116 -- 0/04 5P
FSS:SPR117 -- 0/04 5P
8 kreditů