FSS SPR72 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Jazyky (2 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (1 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p974Tělesná výchova - Florbal J. Škodaz 0/2/01 --
1 kredit

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR279Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/04 6P
FSS:SPR280Metodologie závěrečné práce K. Kubalčíkováz 2/0/03 4Z
FSS:SPR281Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) J. Winklerz 0/1/04 5P
11 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR101Úvod do sociální práce K. Kubalčíkovázk 1/1/03 1Z
FSS:SPR103Teorie a metody sociální práce K. Kubalčíkovázk 1/0/05 2Z
FSS:SPR104Základy práva K. Kubalčíkovázk 2/1/03 1-
FSS:SPR105Sociální právo K. Kubalčíkovázk 1/1/03 2-
FSS:SPR111Filosofie a etika v sociální práci K. Kubalčíkovázk 1/1/04 5P
FSS:SPR113Odborná praxe a supervize I K. Kubalčíkováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 3P
FSS:SPR115Odborná praxe a supervize II, individuální K. Kubalčíkováz 1/1/8 Celkem 104 hodin praxí.3 4P
FSS:SPR119Kvalitativní výzkum J. Winklerzk 1/1/04 4-
FSS:SPR128Základy psychologie pro SPR K. Kubalčíkovázk 1/1/04 1-
FSS:SPR140Posouzení životní situace klienta K. Kubalčíkovázk 1/1/05 3Z
FSS:SPR156Praxe a supervize v sociální práci K. Kubalčíkováz 1/1/01 2P
FSS:SPR209Sociální deviace pro SPR K. Kubalčíkovázk 1/1/04 4-
FSS:SPR217Zdraví a nemoc K. Kubalčíkovázk 1/0/04 4-
FSS:SPR219Sociologie K. Kubalčíkovázk 1/1/04 2-
FSS:VPL102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/05 2Z
FSS:VPL118Kvantitativní výzkum J. Winklerzk 1/1/04 2-
FSS:VPL132Statistika J. Winklerzk 2/1/04 1-
FSS:VPL207Sociální problematika menšin T. Sirovátkazk 1/1/04 5P
69 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1 (Praxe)

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 1 (Praxe a supervize).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR116Odborná praxe a supervize III, skupinová K. Kubalčíkováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.4 5P
FSS:SPR117Odborná praxe a supervize III, komunitní K. Kubalčíkováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.4 5P
8 kreditů