p974 Tělesná výchova – Florbal

Fakulta sportovních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Škoda (cvičící)
Mgr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Zdeněk Zítka (cvičící)
Andrea Nedbalová, DiS. (pomocník), Mgr. Jan Konečný, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Jan Škoda
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Škoda
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné TV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 96 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/96, pouze zareg.: 146/96, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/96
Jiné omezení: 10
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů Předmět je zaměřen na seznámení studentů s problematikou florbalu a to zejména na osvojení prvků herních činností a dovedností,dále pak na seznámení s problematikou pravidel a na základě využití těchto poznatků umožnit studentům dokonalý prožitek z řízené hry.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen: - používat ve hře základní činnosti a dovednosti spojené s florbalem v souladu s platnými pravidly hry
Osnova
  • prvky rozcvičení ve florbalu herní činnosti a dovednosti jednotlivce základní prvky pravidel florbalu řízená hra prvky uvolňovacích cvičení ve florbalu
Literatura
  • Skružný,Z.,Florbal.1.vydání.Praha:Grada Publishing,a.s.,2005,120 stran,ISBN 80-274-0383-1
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
- cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku - 3x možná absence bez omluvy - nahrazování dalších absencí nebude umožněno
Informace učitele
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz/cus/. Nutná vhodná sálová obuv, nezanechávající barevné stopy. Je potřeba vlastní florbalová hokejka.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Florbal je organizován v hodinách pro pokročilé hráče i začátečníky, společně pro muže i ženy.Student je povinen si zajistit florbalovou hokejku a halovou obuv.V organizované výuce proběhne seznámení s problematikou florbalu,pravidly, základními herními.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2022/p974