PdF NDE2vp Učitelství dějepisu pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEp00wSelected topics in history of science J. Miholak 1/0/02 2-
PdF:DEpARCArchivnictví J. Miholak 1/0/02 2-
PdF:DEpCPMKritické myšlení v předmětu dějepis J. Miholak 1/0/02 3-
PdF:DEpDD1Dějiny dějepisectví 1 J. Vaculíkz 1/0/01 1P
PdF:DEpDD2Dějiny dějepisectví 2 J. Vaculíkzk 1/0/03 2P
PdF:DEpDEKKulturní dějiny K. Štěpánekk 1/0/02 4-
PdF:DEpDHGHistorická geografie J. Vaculíkk 1/0/02 4-
PdF:DEpDVTDějiny vědy a techniky J. Miholak 0/1/02 3-
PdF:DEpREDVýuka regionálních dějin J. Miholak 1/1/03 1-
19 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEp19EEvropa v 19. století. Mezinárodně politické vztahy R. Vlčekk 1/0/02 3-
PdF:DEp01zHolocaust a dějiny evropské židovské rezistence J. Vaculíkk 1/0/02 3-
PdF:DEp02pPolitické soudní procesy v Československu po roce 1945 J. Vaculíkk 1/0/02 3-
PdF:DEp03sPolitické strany ČSR J. Vaculíkk 1/0/02 3-
PdF:DEp05jJihovýchodní Evropa v 19.- 20. století L. Hladkýk 1/0/02 3-
PdF:DEp05mVýznamné postavy moravských dějin F. Čapkak 1/1/02 3-
PdF:DEp06kKaždodennost v dějinách K. Štěpánekk 1/1/02 3-
PdF:DEp07lČeskoslovenské legie, vznik ČSR F. Hanzlíkk 1/0/02 3-
PdF:DEp08vStudená válka a třetí odboj 1948-1989 J. Vaculíkk 1/0/02 3-
PdF:DEp09rČeši v Rusku a na Ukrajině J. Vaculíkk 1/0/02 3-
PdF:DEp0mpVýznamné postavy moravských dějin F. Čapkak 1/0/02 3-
PdF:DEp0nfNárodní Fronta v politickém systému poválečného Československa (1945-1990) K. Konečnýz 1/0/02 3-
PdF:DEp0pmPoutě a poutní místa J. Miholak 1/0/02 3-
PdF:DEp10pČesko-polské vztahy do konce 18. století J. Vaculíkk 1/0/02 3-
PdF:DEp11pDějiny Polska do r. 1772 J. Vaculíkk 1/0/02 3-
PdF:DEp45pVývoj ústavního práva J. Miholak 1/0/02 3-
PdF:DEp88m -- 0/0- 3-
PdF:DEp0jvJagellonský věk v českých zemích J. Vaculíkk 1/0/02 3-
PdF:DEp21zHolocaust a dějiny evropské židovské rezistence 2 J. Vaculíkk 1/0/02 2-
PdF:DEp22kKulturní dějiny Brna v období 1. ČSR J. Vaculíkk 1/0/02 2-
PdF:DEp23mNárodnostní minority J. Vaculíkk 1/0/02 2-
PdF:DEp24sProblematika evropského středověku J. Miholak 1/0/02 2-
PdF:DEp25rProblematika raně novověkých dějin J. Vaculíkk 1/0/02 2-
PdF:DEp26sVývoj státnosti v letech 1938 – 1948 F. Hanzlíkk 1/0/02 2-
PdF:DEp27uČeské ústavní dějiny J. Vaculíkk 1/0/02 2-
PdF:DEp28oOsobnosti 1. ČSR J. Vaculíkk 1/0/02 2-
PdF:DEp29kČeská kultura v letech 1945-1989 M. Jeřábekk 1/0/02 2-
PdF:DEp41rCírkevní řády ve středověku a novověku J. Miholak 1/0/02 2-
PdF:DEp42bKapitoly z dějin Státní bezpečnosti v Československu v letech 1945 až 1968 J. Vaculíkk 1/0/02 2-
PdF:DEp44lÚvod do dějin Lužických Srbů P. Kaletak 1/0/02 2-
58 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEp1DIDidaktika dějepisu 1 J. Vaculíkz 1/1/05 1Z
PdF:DEp2DIDidaktika dějepisu 2 J. Vaculíkzk 1/1/05 2Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:De6002Učitelská praxe 2 K. Štěpánekz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:De6003Učitelská praxe 3 K. Štěpánekz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů