DE3A05 Poutě a poutní místa v evropském kontextu

Pedagogická fakulta
podzim 2022

Předmět se v období podzim 2022 nevypisuje.

Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit posluchače s významným fenoménem středověkého i novověkého světa, kterým jsou poutě a různé formy lidové zbožnosti. Zvláštní prostor bude věnován poutní tradici moravskému regionu a komparaci českého a evropského poutnictví v zrcadle staletí.
Výstupy z učení
Student porozumí fenoménu poutnictví, jeho hlavním charakteristikám, poutnímu kalendáři. Bude se orientovat v nejdůležitějších poutních místech Evropy a českých zemí. Pochopí dopad sekularizace v době josefinismu a příčiny nového zájmu o poutnictví v 19. a 20. století. Bude schopen zařadit poutní tradici do kontextu církevních dějin a dějin kultury.
Osnova
 • 1. Vývoj poutnictví. 2. Zakladatelské legendy 3. Obrazy a milostné sošky 4. Velké poutní slavnosti 5. Architektura poutních míst 6. Sekularizace poutnictví v době josefinismu. 7. Nové impulsy poutí v 19. století. 8. Poutní tradice ve 20. století, dopady nacistické a komunistické totality na poutě a poutní místa.
Literatura
  povinná literatura
 • MIHOLA, Jiří. Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích v evropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. 234 s. ISBN 978-80-7028-359-2. info
 • OHLER, Norbert. Náboženské poutě ve středověku a novověku. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2002. 229 s. ISBN 8070215100. info
 • Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Edited by Jan Royt. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1999. 362 s. ISBN 8071846627. info
  doporučená literatura
 • FOLETTI, Ivan. Středověké Conques v globálním světě a čas poutě. Jak se tvoří evropský špičkový projekt. In Noc vědců. MUNI, 2021. URL info
 • ROYT, Jan. Římov :poutní areál s loretou a kalvarií. Photo by Vladimír Hyhlík. Na Velehradě: Historická společnost Starý Velehrad, 1995. 23 s., [8]. ISBN 80-901836-6-2. info
 • MALÝ, František. Salve Regina : poutnický kancionál pro poutě a laické pobožnosti. Brno: Salve, 1992. ISBN 8090124011. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, prezentace, exkurze
Metody hodnocení
kolokvium

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/DE3A05